Viktig og velkommen dom i Havrettstribunalet

Pressemelding - 22 november, 2013
Havrettstribunalet ITLOS beordet i dag at Russland løslater Greenpeace-skipet Arctic Sunrise fra arrest i Murmansk, og at alle de 30 arresterte fotografene, aktivistene og mannskapet blir løslatt mot kausjon og får reise hjem.

Noen av manskapet med Greenpeace skipet Arctic Sunrise i bakgrunnen.

Prosessen under Havrettstribunalet ITLOS har vært knyttet til uenighet mellom Russland og Nederland, som er flaggstat for Greenpeace-skipet, om arresten av skipet i internasjonalt farvann var lovlig eller ikke. Tribunalet beordret Russland til å løslate skip og mannskap.  

Russland har tidligere uttalt at de ikke vil følge Havrettstribunalets dom i denne saken. Ettersom tydelig respekt for Havrettens organer er viktig for blant annet internasjonal skipsfart og trafikk i nordområdene, Russland ofte henviser til at alle må følge loven, og russisk rettsprosess allerede har gått langt i retning av det Havrettsdomstolen anviser ved å innvilge de arresterte kausjon, vil vi anta at Russland likevel følger anvisningene fra domstolen og også løslater skipet så snart kausjon er betalt.

Havrettsdomstolen ITLOS sine vurderinger kan leses her http://www.itlos.org/index.php?id=264&L=0

28 av de 30 arresterte Greenpeace-aktivistene har blitt løslatt fra varetekt i løpet av denne uken, etter separate prosesser i det russiske rettssystemet og betydelig internasjonalt press på saken. Det er uklart om de vil få forlate Russland, men dommen fra ITLOS øker sannsynligheten for dette. Tiltalene om pøbelvirksomhet og opp til 7 års fengsel er ikke endret.