Hele Nordens palmeoljegigant går bort fra skitten palmeolje!

En seier for regnskogen!

Pressemelding - 26 juni, 2014
Etter press fra Greenpeace melder AarhusKarlshamn, at de slutter å kjøpe inn palmeolje fra ødelagte regnskogsområder. AarhusKarlashamn er Nordens største palmeoljeleverandør, og står for importen av godt over halvparten av palmeoljen i norske matprodukter. Oljen deres finnes i blant annet snacks, godteri, meieriprodukter og barnemat i alle matbutikker i Norge – fra Ica til Coop, og i populære varer som Findus’ Fish’n Crisp, Daimsjokolade og Arla fetaost.

- At Nordens største leverandør slutter å handle med skitten palmeolje er en stor seier for regnskogen, klima og truede arter som Sumatratigeren. For bare et halvt år siden ble AarhusKarlshamn sett på som det store, nordiske hinderet for å stoppe kjeden mellom varene i våre butikker og regnskogødeleggelse, sier Erika Bjureby, skogsrådgiver for Greenpeace i Norden.

Palmeolje er hovedårsaken til ødeleggelsen av Indonesias regnskoger, og et voksende problem i både Afrika og Sør-Amerika. AarhusKarlshamn er ikke bare Nordens største leverandør av palmeolje, men også en av de aller største i Europa. 

I det nye regelverket garanterer AarhusKarlshamn at ingen palmeolje kommer fra regnskogs- og torvmyrområder, eller krenker urfolks og andre lokale gruppers rettigheter, og leverandørene må kunne vise full sporbarhet av palmeoljen ned til plantasjenivå. AarhusKarlshamn er et av en rekke selskap som bare det siste året har gitt etter for Greenpeace’ og forbrukernes krav.

- AarhusKarlshamns avgjørelse viser at det er mulig å påvirke markedsgiganter. Vi ser for tiden et skifte blant selskap som tidligere ble koblet til rasering av verdens regnskoger. Selskapene innser at kundene ikke vil kjøpe produkter som ødelegger miljø, bidrar til global oppvarming og bidrar til utryddelse av verdifulle og viktige dyrearter, sier Bjureby.

AarhusKarlshamn sto i sin tid bak opprettelsen av den omstridte sertifiseringsordningen RSPO, og at AarhusKarlshamn anerkjenner at dette ikke holder er et stort steg fremover.

Greenpeace mener likevel at AarhusKarlshamns nye regelverk har noen svakheter. Regelverket definerer ikke ‘skog’, noe som gjør det umulig å vite hvilken skog som skal hugges ned og ikke, og de har ingen klar tidsramme for implementering av regelverket.

- Greenpeace kommer til å følge et hvert skritt AarhusKarlshamn tar nøye, for å kontrollere at regelverket ikke bare blir en seier på papiret. AarhusKarlshamn må jobbe etter en ordentlig tidsramme for å implementere regelverket så fort som overhodet mulig. Bulldoserne må stilne for at AAK skal kunne garantere bra palmeolje, sier Bjureby.

Det siste året har over 110 000 personer i Norden deltatt i Greenpeacekampanjen som krever at selskap stopper handelen med skitten palmeolje. Kampanjen har vært framgangsrik. Hittil har en rekke selskaper godtatt kravene om å kutte ut skitten palmeolje, blant annet Colgate, L’Oreal, Kelloggs, Freia og Nidar.


Kontakt:
Erika Bjureby, skogsrådgiver i Greenpeace: 478 23 154
Tale Ellingvåg, kommunikasjonsassistent i Greenpeace: 924 40 683

MER INFO:
1  Om AarhusKarlshamns manglende definisjon av "skog": Greenpeace viser til en allerede etablert definisjon av skog, ”High Carbon Stock”, som er den definisjonen andre palmeoljegiganter, som Wilmar International, opererer etter.

2 AarhusKarlshamn sin nye palmeolje-policy finnes her.

3 AarhusKarlshamn er de som i sin tid innførte systemet «RSPO» for sertifisering av bærekraftig palmeolje, som benyttes av hele industrien, men ikke fungerer som det skal. Greenpeace har tidligere kritisert denne sertifiseringsordningen for ikke å hindre regnskogsødeleggelse, og med sin nye policy sier nå også AarhusKarlshamn at dette systemet ikke er godt nok.

Emner