Canadisk aksjon mot oljesand-prosjekter, StatoilHydro en av verstingene

Pressemelding - 6 november, 2007
Hvis vi ikke agerer raskt, vil oljesanden ødelegge drikkevannsreservoaret og rasere en firedel av landskapet i provinsen Alberta. I tillegg spoleres Canadas sjanser til å oppfylle sine Kyotoprotokollforpliktelser. StatoilHydro er sterkt involvert i flere av de omstridte og ekstremt forurensende oljesandprosjektene i Canadas villmark.

For å komme til sanden måtte deler av skogen først hogges.

Dette sier Mike Hudema, kampanjeleder for Greenpeace i Canada. Fire Greenpeace-aktivister klatret 42 meter over North Saskatchewan River for å feste to store bannere på High Level Bridge i Edmonton. Beskjeden på bannerne er utvetydig: STOPP OLJESAND.

Aksjonen er del av en bred kanadisk protest mot oljesandutvinningen. Gigantiske maskiner graver dypt i grunnen, der det for ikke så lenge siden sto gammel skog. Fuglene holdes på avstand med luftkanoner. For å få opp flytende olje sprøytes enorme mengder vanndamp ned i brønnliknende konstruksjoner og underminerer alle kandiske klimamål og internasjonale forpliktelser.

StatoilHydro er involvert i utvinning av oljen i tjæresanden i Canada, omtalt som den skitneste virksomhet noe norsk selskap er inne i. - Selskapets nntreden i Canada og i oljesand er strategisk viktig for å utvikle en tungoljeportefølje og styrke vår markedsposisjon i Nord-Amerika, sa Helge Lund da Statoil kjøpte opp det canadiske oljesandselskapet North American Oil Sands Corporation, som utvinner tungolje i Athabasca i Alberta-provinsen. De utvinnbare reservene i lisensene som StatoilHydro har overtatt, antas å være på om lag 2,2 milliarder fat olje. For å få ett fat med olje, må rundt to tonn sand renses. StatoilHydro regner med å satse 100 milliarder i Alberta, sier sjefen for StatoilHydro i Canada, Geir Bjørnstad.

Hvis alle planlagte konsesjoner gis, vil oljeutvinningen dekke et område på Floridas størrelse. Olje fra tjæresanden representerer dermed et utslipp av 140 millioner tonn klimagasser – eller dobbelt så mye som det årlige utslippet fra dagens bilpark i hele Canada. Nå oppfordrer Greenpeace myndighetene i Canada til å innføre et moratorium for å fase ut eksisterende tjæresandprosjekter og pløye pengene inn i fornybar energi-prosjekter.

- Både StatoilHydro og klimaminister Åslaug Haga burde holde seg alt for gode til å tillate sterk, norsk involvering i slike ekstremt miljø- og klimaødeleggende prosjekter, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge.

Oljesandreservoarene i Alberta Canada er verdens største reserve av hydrokarboner. Estimatene fra Alberta Energy and Utilities Board går opp til 177 milliarder fat olje. De tre kjente feltene heter Arthabasca (der StatoilHydro har gjort oppkjøp), Peace River og Cold Lake. FNs klimapane advarer mot denne typen tungolje. Utvinning av olje fra oljesand krever 2-5 ganger så mye energi og CO2-utslipp som konvensjonell oljeutvinning.

Også den store amerikanske organisasjonen NRDC er kritiske til oljesandprosjektene i Canada (på engelsk)

Les mer (på engelsk)