Din datamaskin forurenser fra vugge til grav

Pressemelding - 8 februar, 2007
Datamaskiner i norske og andre hjem verden over er årsaken til forurensing av elver og grunnvann i Asia og Mexico. Dette viser den nye vitenskapelige rapporten ”Cutting Edge Contamination: A study of envirometal pollution during the manufacture of electronic products” fra Greenpeace.

Industriområde i Guangdong regionen, hvor elektronikkfabrikkene befinner seg mitt i åkrene.

Rapporten er basert på analyser av grunnvann- og spillvannsprøver tatt fra industriområder i Kina, Mexico, Thailand og Filippinene. I alt ble tre sektorer undersøkt: Produksjon av hovedkort, produksjon av prosessorer og der hvor datamaskinen settes sammen.

En stor andel av disse prøvene viste seg å inneholde farlige kjemikalier. Et av de mer oppsiktsvekkende funnene var tilstedeværelsen av bromerte flammehemmere og ftalater. I de fleste prøvene tatt av spillvannet, jord, slam og sediment, fant man bromerte flammehemmere.

- Når man ser fattige arbeidere i flere land som egenhendig plukker fra hverandre datamaskinene for gjenbruk, er det lett å glemme miljøproblemene ved selve produksjonen der man først anvender farlige stoffer, sier Henrik Pedersen, miljøbiolog i Greenpeace.
Produksjonen av de enkelte delene er ofte en del av en global prosess, fordi mange av komponentene blir laget på spesialiserte fabrikker i en rekke forskjellige land. De forskjellige stadiene i produksjonen er ofte meget giftige og ressurskrevende, og genererer dessuten kjemisk avfall. Til tross for dette er konsekvensene kun blitt undersøkt og dokumentert et par ganger.

- Med denne rapporten er sirkelen sluttet – både din og min PC forurenser fra vugge til grav. Greenpeace har tidligere dokumentert at disse langsomt nedbrytbare kjemikalier hoper seg opp i næringskjeden og havner i morsmelk og navlestrengsblod. Denne undersøkelsen setter nok en strek under behovet for at produsentene skal påta seg ansvaret. HP, IBM og SONY er kun et fåtall av alle de store merkene som må påta seg det endelige ansvaret for å sikre en ren produksjon ved å konsekvent erstatte skadelige stoffer med sikre alternativer, sier Henrik Pedersen.

Greenpeace har siden 1999 kjempet for å få i stand en bedre kjemilovgivning i EU. I desember 2006 vedtok EU den nye kjemiloven REACH, som i stort omfang påbyr substitusjon av farlige stoffer med sikrere alternativer. I år fokuserer vi på den globale elektronikksektoren for å omsette lovgivningen til praksis i en bransje hvor det er fullt mulig å løpende utvikle og markedsføre mer miljøvennlige produkter.

Les rapporten her (på engelsk)

Emner