Ulovlig Østersjøtorsk i Coop X-tra fiskepinner

Pressemelding - 12 februar, 2007
En lang og grundig artikkel i den danske avisen Politikens Søndagsbilag dokumenterte søndag 11. februar hvordan ulovlig fanget polsk østersjøtorsk ender opp hos den danske fiskeprosessgiganten Espersen. Espersen eksporterer til hele Europa.

Disse fiskepinnene kan inneholde ulovlig torsk fra Østersjøen

Espersen har tidligere hevdet at deres systemer gjør at de ikke kjøper ulovlig fanget torsk fra Polen og andre østersjøland, til tross for at ICES, Greenpeace og andre har beregnet at det illegale fisket er svært stort og svært vanskelig å unngå. I fjor ble det dokumentert at Espersen også benyttet ulovlig torsk fra Barentshavet i sin produksjon.

Espersen leverer en rekke panerte torskeprodukter og filetblokker av østersjøtorsk tilstore europeiske kunder som BirdsEye, Iglo og Youngs Bluecrest, i tillegg til en rekke danske og nordiske supermarkedskjeder. I Norge er det særlig Coop som benytter Espersens  østersjøtorsk i sine X-tra fiskepinner. Disse fiskepinnene kan inneholde enten torsk fra Barentshavet eller Østersjøtorsk. Coop Danmark har signalisert at de vil kutte bruken av østersjøtorsk etter avsløringene i Politiken.

Artikkelen viser hvordan det opereres med “storhundre”(norske uttrykket for svartfisk over kai) i polske fiskerimottak (som i norske), hvordan overfisket er en “offentlig hemmelighet ingen snakker om”, at Espersens fiskeinnkjøps-agenter skriver under på lovlighetsdokumentene uten problemer og at fiskeindustrien selv erkjenner overfisket som nødvendig for sysselsettingen.

Havforskningsrådet ICES anbefalte i sommer nullkvote for torsk fra Østersjøens østlige bestand på grunn av at forskerne mener denne svake bestanden ikke tåler uttak, særlig så lenge det uregulerte fisket er så høyt. Greenpeace har siden det krevd at selskaper bør unngå å selge produkter basert på Østersjøtorsk.

Greenpeace mener selskapene selv må ta ansvar når EU’s regjeringer ikke er i stand til å gjennomføre kraftige nok tiltak for å stoppe overfisket, redusere overkapasiteten og verne sårbare områder i Østersjøen. Flere av selskapene som kjøper Østersjøtorsk fra Espersen har for flere år siden sagt nei takk til torsk fra Nordsjøen, på grunn av overfisket.

Last ned hele artikkelen fra Politiken på PDF

Kortversjon av artikkelen hos Politiken på nett

Mer om Østersjøtorsken

Greenpeace rapport om Østersjøtorsken (sept 2006)

ICES anbefaling om null kvote i Østersjøen (østlig bestand)

Emner