Storm tvinger Greenpeace-aktivister til å forlate grønlandsk oljeplattform

Pressemelding - 2 september, 2010
I natt måtte de fire aktivistene som siden tirsdag morgen har stanset Cairn Energy sin kontroversielle oljeboring i Baffinbukta utenfor Grønland klatre ned fra riggen Stena Don. Et kraftig uvær gjorde videre opphold på riggen umulig, men klatrerne er likevel tilfredse med resultatet av aksjonen så langt.


Stena Don fra aktivistenes perspektiv, dag 2 av aksjonen

- Vi har forhindret oljeboringene i to døgn. Selv om det arktiske været til sist fikk overtaket er vi stolte av å ha fått fortalt Cairn og oljeindustrien hva vi mener om deres hodeløse jakt på arktisk olje, sa Sim McKenna (USA) på satellittelefon før de klatret ned.

Konsekvensene av et oljeutslipp i dette området vil være enda mer dramatiske enn i Gulfen, og fullstendig meningsløst. Kloden kan ikke tåle at vi bruker den oljen som allerede er funnet, og det er da ingen grunn til å ødelegge nye sårbare områder som Arktis ved å lete etter mer, understreker McKenna.

De fire klatrerne fra Greenpeace lyktes tirsdag morgen med å etablere seg under boreriggen Stena Don, som for tiden borer utenfor Grønlandskysten for den britiske oljemyggen Cairn Energy, sammen bed boreskipet Stena Forth. Klatrerne ble anholdt av dansk politi og deportert.

Boreprogrammet stanset

Cairn Energy har opplyst at hele boreprogrammet ble stanset som følge av aksjonen. Aksjonen kan dermed sammen med operasjonelle forsinkelser tidligere i perioden bidra til at Cairn ikke vil få gjennomført sine planlagte fire brønner denne sesongen – om de ikke vil ta ytterligere miljørisiko ved å forsøke å forlenge borevinduet ut over september som hittil avtalt med Grønlandske myndigheter.

Det er antatt at havisen vil gjøre området utilgjengelig for både leteboring, oljeopprydning og boring av eventuelle avlastningsbrønner fra desember. Greenpeace har bedt om innsyn i beredskapsplanene, men disse er fortsatt hemmeligstemplet av Cairn og Grønlandske myndigheter.

Vanvittig å bore etter olje i arktis

- Det er vanvittig å bore etter olje i et så sårbart område som Arktis, som i tillegg er alvorlig rammet av klimaendringer.

Vi forventer at Statoil følger BP sitt eksempel og trekker seg fra den kommende grønlandske lisensrunden og tar behovet for fornybar energi på alvor, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge.

Greenpeace mener det er behov for et internasjonalt moratorium mot industriell utnytting av Polhavet, inntil Arktis har fått samme beskyttelse som Antarktis i dag har gjennom Antarktistraktaten.

– Vi oppfordrer Norge til å benytte sin innflytelse i regionen til å støtte arbeidet for en internasjonal avtale for bevaring av Polhavet. Dagens havrettsavtale er ikke tilstrekkelig for å beskytte Polhavet, og det vet Støre godt selv om han sier det motsatte, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge.

Følg saken online

Bilder og video

For ytterligere kommentarer, kontakt med skipet, video eller bilder

Truls Gulowsen
Mobil: (+47) 90 10 79 04
Email: