Publikasjoner

Under finner du en oversikt av rapporter og dokumenter. Du kan sortere etter kampanje.

 

De nyeste oppdateringene

 

Statens handlingsrom i tjæresandsaken

Publikasjon | 16 september, 2010 på 20:07

Høringssvar vedrørende oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet og...

Publikasjon | 1 juli, 2010 på 0:00

Vi viser til høringsprosessen vedrørende helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, og oversender herved vårt høringssvar. Greenpeace ønsker å gratulere Faglig forum, Overvåkningsgruppen, Risikogruppen samt...

Barentshavet: Spesielle områder krever spesielt vern

Publikasjon | 8 juni, 2010 på 0:00

Barentshavet spenner fra Lofoten i sør til Polhavet i nord. Det er hjem for alt fra korallrev, svampområder og enorme fiskebestander, til sjøfugl og isbjørner. Samtidig er Barentshavet matfatet til millioner av mennesker. Livet i...

Jens Stoltenberg: Vis lederskap – Trekk Statoil ut av tjæresanden!

Publikasjon | 18 mai, 2010 på 0:00

Dette åpne brevet ble publisert som helsides annonse i Dagsavisen 19/10/2010.

Prime Minister Jens Stoltenberg: Stand tall - Pull Statoil out of tar sands!

Publikasjon | 18 mai, 2010 på 0:00

This open letter to Norwegian prime minister Jens Stoltenberg was published in Dagsavisen May 19th 2010.

Tar Sands and Climate Change

Publikasjon | 26 april, 2010 på 0:00

Tar sands oil production is the fastest growing source of greenhouse gas (GHG) emissions in Canada,1 and greatly increases this country’s contribution to global warming. Canada now stands as one of the top 10 emitters of GHGs per capita in the...

Tar Sands and Boreal Forest Factsheet

Publikasjon | 26 april, 2010 på 0:00

Canada’s boreal forest is a crucial habitat for some of the world’s largest populations of wildlife including wolves, grizzly bear, lynx andmoose; it is also a vital habitat to endangered species such as thewoodland caribou and whooping cranes.

Tildeling av fullmakt for aksjer i Statoil

Publikasjon | 19 april, 2010 på 0:00

Undertegnede gir herved fullmakt til Greenpeace Norge til å stemme for forslaget fra WWF og Greenpeace, om å trekke Statoil ut av canadisk tjæresand på generalforsamlingen 2010. Fullmakten kan ikke overdras og er laget for Greenpeace Norge som...

Whaling on Trial: Japan's stolen whale meat scandal and the trial of the Tokyo Two

Publikasjon | 10 februar, 2010 på 18:51

In early 2010, two Greenpeace activists will go on trial in Japan in an unprecedented court case - one that court papers will register simply as a case of theft and trespass but which, over the course of the past two years, has become so much...

21 - 30 av 266 resultater.