Før musepekeren over sirklene for å se hvordan selskapene kommer ut:
Selskapet møter kriteriet
Selskapet møter delvis kriteriet
Selskapet møter ikke kriteriet

Selskapene i Tiger-utfordringen er rangert ut fra hvilke tiltak de har innført for å sikre at palmeolje i deres produksjonskjeder er tiger- og skogvennlig. Her er fem ting selskapene kan gjøre for å sikre at de ikke bidrar til skogsødeleggelse.

  • Policy: Har selskapet en ikke-hogst policy offentlig publisert?
  • Sporing: Kan selskapet spore opprinnelsen til sin palmeolje ned til plantasjen?
  • Tidsfrister: Har selskapet ambisiøse tidsfrister og mål på plass til når de skal ha en oppnådd en ikke-hogst praksis sine produksjonskjeder?
  • Gjennomsiktighet: Rapporterer selskapet på en gjennomsiktig og åpen måte om sin fremgang mot ikke-hogst?
  • Implementering: Har selskapet kartlagt sin produksjonskjede, snakket med leverandører, sjekket sine operasjoner og gitt fordelaktig behandling av ansvarlige leverandører?

Greenpeace kontaktet i 2013 mer enn 250 selskaper globalt og i Norge, alle store forbrukere av palmeolje. Tiger-utfordringen er basert på informasjonen vi har mottatt fra selskapene som svarte oss, sammen med offentlig tilgjengelig informasjon.

Palmeolje, en ingrediens funnet i nesten halvparten av våre supermarkedprodukter, er den største årsaken til skogsødeleggelse i Indonesia. Vår Tiger-utfordring avslører hvilke globale og nordiske palmeoljeforbrukere som jobber for å sikre at deres produkter er tiger- og skogvennlige og hvilke selskaper som utsetter forbrukere for skogsødeleggelse. Med så få som 400 Sumatratigre igjen i Indonesia, haster det å endre palmeoljeindustrien.

IKEA logo

IKEA har begynt å samarbeide med sine leverandører for å kartlegge hvor deres palmeolje kommer fra. Selv om selskapet har forpliktet seg til 100 % sertifisert palmeolje innen 2015 og anerkjenner viktigheten av sporingbar palmeolje fortsetter de å stille seg bak RSPO for sine bærekraftsforpliktelser. IKEA kan dermed ikke garantere at produktene deres ikke bidrar til skogsødeleggelse, spesielt når palmeoljen ikke er sporbar ned til plantasjenivå (der de fleste overgrep mot dyr og miljø skjer).
Kjente merkevarer: IKEA foods, IKEA candles

 
Göteborgs logo

Göteborgs Kex, eid av norske Orkla, har ingen policy som sikrer at deres ingredienser ikke bidrar til å ødelegge regnskogen og tigrenes leveområde. Selskapet stiller seg kun bak RSPO og GreenPalm for sine bærekraftforpliktelser, noe som ikke kan garantere at produktene deres ikke bidrar til skogsødeleggelse.
Kjente merkevarer: Ballerina, Singoalla

 
Arla logo

Arla Foods er et stort meieriselskap i Norden og Europa. Selv om selskapet har forpliktet seg til 100 % sertifisert palmeolje innen 2015 og kontaktet sine leverandører, så stiller det seg kun bak RSPO for sine bærekraftforpliktelser, noe som ikke kan garantere at produktene deres ikke bidrar til skogsødeleggelse. Spesielt når palmeoljen ikke er sporbar ned til plantasjenivå (der de fleste overgrep mot dyr og miljø skjer).
Kjente merkevarer: Arla foods

 
Findus logo

Findus er en stor produsent av frossenmat i Norden. Selv om selskapet har forpliktet seg til 100 % sertifisert palmeolje innen 2015, kontaktet sine leverandører og har inkludert en formulering om ikke-hogst i sin policy, stiller det seg bak RSPO for sine bærekraftforpliktelser, noe som ikke kan garantere at produktene deres ikke bidrar til skogsødeleggelse. Spesielt når palmeoljen ikke er sporbar ned til plantasjenivå (der de fleste overgrep mot dyr og miljø skjer).
Kjente merkevarer: Findus frossenmat og bakeri

 
Axfood logo

Axfood er en matgrossist i Sverige. Selskapet stiller seg bak RSPO og Greenpalm for sine bærekraftforpliktelser. Det betyr at de ikke kan garantere at produktene deres eller produktene de kjøper fra sine leverandører, ikke bidrar til skogsødeleggelse.
Kjente merkevarer: Eldorado, Willys, hemköp

 
COOP logo

COOP, a household name when it comes to baby products, is in the process of mapping its supply chain. However, it has not made any public commitment to implement a No Deforestation Policy or set an ambitious timeline to ensure that its products are free from forest destruction.
Kjente merkevarer: COOP margarine, Digestives

 
Nidar logo

Nidar, eid av Orkla stiller seg bak RSPO og Greenpalm for sine bærekraftforpliktelser. Det betyr at de ikke kan garantere at deres palmeolje og derivater ikke bidrar til skogsødeleggelse eller er tigervennlige.
Kjente merkevarer: Smash, Troika, Nidar Favoritter

 
Cloetta logo

Cloetta har ingen policy på plass for å sikre at deres ingredienser ikke bidrar til å ødelegge tigrenes leveområde. Selskapet stiller seg kun bak RSPO og GreenPalm for sine bærekraftforpliktelser. Det betyr at de ikke kan garantere at produktene deres ikke bidrar til skogsødeleggelse.
Kjente merkevarer: Kexchoklad

 
AAK logo

AarhusKarlshamn AB, den største palmeoljeforhandleren i det nordiske markedet, har begynt å kartlegge sin produksjonskjede og jobbe med sine leverandører, og har inkludert en formulering om ikke-hogst i sin policy, men har ikke fullstendig gjennomsiktighet ned til plantasjenivå for palmeoljen de benytter. Uten at de gjør dette, kan selskapet på ingen måte garantere at deres produkter ikke bidrar til skogsødeleggelse.
Kjente merkevarer: Chocolate and Confectionery, Food ingredients, Personal care

 

Procter & Gamble kan ikke garantere sine kunder at produktene deres er tiger- og skogvennlige. Mindre enn 10 % av palmeoljen og derivater som P&G benytter er RSPO-serifisert. P&G har ingen annen policy for å sikre at deres leverandører unngår å dyrke i ødelagte skogs- og myrområder. Du kan bli med her.
Kjente merkevarer: Head & Shoulders, Gillette, Pampers

 

Colgate Palmolive stiller seg bak RSPO og Greenpalm for sine bærekraftforpliktelser. Det betyr at de ikke kan garantere at deres palmeolje og derivater ikke bidrar til skogsødeleggelse.
Kjente merkevarer: Colgate, Sanex, Palmolive soaps

 
Kellogg's logo

Kellogg's, produsenten av forkostblanding og andre matvarer, offentliggjorde nylig en forpliktelse til en ikke-hogst policy med etterprøvbar sporing innen 2015. Forpliktelsen kommer som et resultat av kampanjearbeid fra ulike organisasjoner. Dersom den implementeres fullstendig vil den fjerne skogsødeleggelse fra Kellogg’s produksjonskjede, med sporingsmuligheter helt ned til plantasjenivå.
Kjente merkevarer: Kellogg’s, Pringles, Coco Pops

 

L'Oréal forpliktet seg til en ikke-hogst policy tidlig i 2014 og sikter mot å oppnå 100 % etterprøvbar sporing innen 2020. Selv om deres policy er progressiv, er 2020-tidsfristen uambisiøs. L’Oréal vil rapportere på implementeringen av deres policy på en gjennomsiktig måte og vi vil fortsette vår interaksjon med selskapet for å sikre at implementeringen skjer før 2020.
Kjente merkevarer: Maybelline, Garnier, Kiehl's

 

Mondelēz International, eieren av Freia og Marabou, kunngjorde sent i 2013 at de vil sikre at all palmeoljen de kjøper ikke bidrar til skogsødeleggelse. Men Mondelēs gjør det ikke klart hvordan de vil gå utover RSPO for å sikre at deres produksjonskjede ikke bidrar til skogødeleggelse. Deres policy har en uambisiøs tidsfrist på 2020. Greenpeace vil fortsette vår interaksjon med Mondelēz for å sikre at de oppfyller vår Tiger-utfordring fullt ut.
Kjente merkevarer: Oreo, Kviklunsj, Twist Japp, Daim, Alladin

 

Nestlé ble en leder i industrien ved å forplikte seg til en ikke-hogst policy, inkludert 100 % etterprøvbar sporing, i 2010 etter Greenpeace sitt kampanjearbeid. Nestlé har startet implementeringen av sin policy og har rapportert årlig på sin fremgang på en gjennomsiktig måte.
Kjente merkevarer: Mövenpick, Kit Kat, Maggi

 

PepsiCo har ingen policy på plass for å sikre at deres ingredienser ikke bidrar til å ødelegge tigrenes leveområde. Selskapet stiller seg bak RSPO for sine bærekraftforpliktelser. Det betyr at de ikke kan garantere at produktene deres ikke bidrar til skogsødeleggelse.

Kjente merkevarer: Pepsi, Lay’s, Doritos

 

Unilever forpliktet seg til en ikke-hogst policy, sammen med gjennomsiktig og offentlig rapportering av sin implementering, sent i 2013 og sikter på å nå dette målet innen 2020. Unilever sin interaksjon med leverandører er et progressivt steg, men de må ikke vente til 2020 med å garantere at deres produkter ikke bidrar til skogsødeleggelse.
Kjente merkevarer: Dove, Ben & Jerry’s, Axe

 

Reckitt Benckiser har sammen med sine leverandører begynt å kartlegge hvor deres palmeolje kommer fra. Per i dag stiller de seg bak GreenPalm og RSPO for sine bærekraftsforpliktelser. Selv om selskapet anerkjenner viktigheten av etterprøvbar sporing, er deres tidsfrist på 2020 uambisiøs og deres nåværende policy kan ikke garantere at produktene deres ikke bidrar til skogsødeleggelse.
Kjente merkevarer: Clearasil, Vanish, Mr Sheen

 

Hvorfor disse selskapene?

Dette første utvalget av selskaper representerer de ledende sluttbrukerne av palmeolje. De er kjente merkenavn med makt til å endre palmeoljeindustrien. Som vår rangering viser, er det noen som viser lederskap, mens andre har en lang vei å gå før de kan sees på som tiger- og skogsvennlige.

Mange av disse selskapene stiller seg bak Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) sin sertifiseringsordning for å oppfylle eventuelle bærekraftsforpliktelser de måtte ha. Dessverre mislykkes RSPO-standarden må forby skogsødeleggelse og myrkonvertering. Dersom disse merkevarene mener alvor når de ønsker å fjerne skogsødeleggelse fra sine produkter, må de gå lengre enn RSPO og komme med en offisiell forpliktelse til en ikke-hogst policy.

De fleste av disse selskapene er også medlemmer av Consumer Goods Forum (CGF) – en gruppe selskaper som har forpliktet seg til ingen netto skogsødeleggelse innen 2020. Som denne analysen viser har mange CGF-medlemmer en lang vei å gå før de vil nå dette målet.


Dette er løsningene

Palmeoljeindustrien endres raskt. Palmeolje trenger ikke å bidra til skogsødeleggelse.

Kjente merkevarer kan lede an i å beskytte Indonesias regnskog. Selskapene må følge eksempelet til ledere som Nestlé, som allerede har implementer en ikke-hogst policy, og L’Oréal og Unilever, som nylig har annonsert progressive ikke-hogst forpliktelser.

På bakken finnes det allerede en gruppe progressive produsenter - the Palm Oil Innovation Group – som er bestemt på å gjøre palmeoljeproduksjon på en ansvarlig måte.

Find out more here.

Emner