Liczba dni z brudnym powietrzem w Warszawie już w marcu przekroczyła dopuszczalny...

Informacja prasowa | 18 marca, 2015 o 10:49

Wg unijnych i polskich norm jakości powietrza średnie stężenie dobowe pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu nie może przekraczać 50 µg/m3, przy czym dopuszczalna liczba dni w ciągu roku, podczas których dopuszczalne jest przekroczenie wspomnianej...

Warszawa i Polska duszą się od smogu

Informacja prasowa | 12 marca, 2015 o 15:25

Luty to pod względem jakości powietrza najgorszy miesiąc w Polsce. Podobnie jak w innych częściach kraju unoszący się w powietrzu smog zatruwa również warszawiaków. W tym roku jedynie przez 6 dni lutego w stolicy nie zostały przekroczone dzienne...

Greenpeace i warszawscy rowerzyści zwracają uwagę na problem smogu

Informacja prasowa | 27 lutego, 2015 o 12:59

Greenpeace i Warszawska Masa Krytyczna połączyli siły, by zwrócić uwagę na problem zanieczyszczenia powietrza w polskich miastach. 27 lutego ulicami stolicy rowerzystki i rowerzyści przejechali pod hasłem #UwagaSmog. Podczas wydarzenia Greenpeace...

Unia energetyczna nie poprawi bezpieczeństwa naszego kraju

Informacja prasowa | 25 lutego, 2015 o 11:08

Nowe plany stworzenia unii energetycznej to krok w dobrym kierunku, ale zupełnie niewystarczający dla poprawy naszego bezpieczeństwa. Szansą na prawdziwą niezależność energetyczną jest efektywne wykorzystanie surowców, pogłębiona integracja...

Rusza Eko-starter - program wsparcia lokalnych inicjatyw ekologicznych

Informacja prasowa | 23 lutego, 2015 o 11:16

Greenpeace rozpoczął nabór do programu Eko-starter, którego celem jest wsparcie finansowe i merytoryczne lokalnych działań na rzecz ochrony środowiska. Najciekawsze projekty zostaną dofinansowane przez fundację, a ich autorzy będą mogli wziąć...

Sejm poparł przydomowe mikroelektrownie ale nie zlikwidował patologii w energetyce

Informacja prasowa | 20 lutego, 2015 o 11:17

Sejm odrzucił kontrowersyjną poprawkę Senatu podcinającą skrzydła energetyce obywatelskiej. To fundamentalna zmiana, która pozwoli Kowalskim produkować czystą energię w przydomowych mikroelektrowniach. Pozostałe przepisy ustawy o OZE nie...

Wyciekły założenia kampanii przeciwko obywatelom

Informacja prasowa | 19 lutego, 2015 o 11:01

Greenpeace dotarł do informacji, z których wynika, że na zlecenie największych spółek energetycznych przygotowana została kampania dezinformująca społeczeństwo i Parlamentarzystów w sprawie ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Już w...

Wspólna Polityka Rybołówstwa ... w Polsce wyszło jak zawsze.

Informacja prasowa | 12 lutego, 2015 o 13:40

1 stycznia minął rok od wprowadzenia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 [1] w sprawie Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb) w krajach unijnych. Niestety, według analizy Greenpeace, ze wszystkich państw...

Dalsze losy ustawy o GMO

Informacja prasowa | 9 lutego, 2015 o 11:19

W piątek prezydent podpisał nowelizację ustawy o GMO, która w główniej mierze dostosowuje prawo polskie do unijnego w zakresie użycia zamkniętego i upraw testowych GMO. Zapisy te nie znoszą zakazu komercyjnego stosowania nasion transgenicznej...

Senat poparł interes spółek energetycznych kosztem obywateli

Informacja prasowa | 7 lutego, 2015 o 17:32

Senat przyjął dziś ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE). Po burzliwych dyskusjach plenarnych, nocne posiedzenie komisji zaowocowało aż 135 propozycjami zmian. Najwięcej emocji wzbudziły prace nad tzw. poprawką prosumencką, czyli...

1 - 10 z 670 wyników.