farma wiatrowaStawiamy na czystą energię!

Zmiany klimatu są w tej chwili największym zagrożeniem i wyzwaniem, z którym zmaga się ludzkość. Naukowcy ostrzegają, że bez radykalnego obniżenia emisji gazów cieplarnianych do końca XXI wieku globalna temperatura może wzrosnąć nawet o 6 stopni Celsjusza. Doprowadziłoby to do całkowitej deregulacji ekosystemu i nieodwracalnych zmian, takich jak masowe wymieranie gatunków, zmiana stref klimatycznych, kurczenie się zasobów wody pitnej, rozprzestrzenianie się chorób i wielu innych zjawisk będących zagrożeniem dla ludzkości i życia na ziemi.


Lasy pierwotne Ratujemy lasy naturalne

Lasy naturalne i pierwotne – lasy borealne, mangrowe, tropikalne, deszczowe czy iglaste – są zdumiewające. Stanowią ekosystemy, mające podstawowe znaczenie dla życia na ziemi - są naturalnym środowiskiem życia dla około 2/3 lądowych gatunków roślin i zwierząt na świecie. Od istnienia tych lasów zależy także przeżycie milionów ludzi. W Polsce znajduje się ostatni nizinny lasy naturalny - Puszcza Białowieska.


Pszczoły Chronimy pszczoły

Od końca lat dziewięćdziesiątych pszczoły znikają z uli. Pszczelarze na całym świecie obserwują takie tajemnicze i nagłe przypadki. Zmniejsza się także drastycznie liczba rodzin pszczelich. Tymczasem pszczołom zawdzięczamy coś więcej, niż tylko miód czy inne produkty pszczele: są kluczowe dla produkcji żywności, ponieważ to one zapylają rośliny które spożywamy. Co trzecia łyżka pokarmu jaki spożywamy zależy od aktywności owadów zapylających. W samej Europie ponad 4000 odmian warzyw zależy od zapylania przez pszczoły i inne owady. Jesteśmy od nich uzależnieni, a one umierają.


Niedźwiedź polarnyRatujemy Arktykę

Arktyka jest jednym z ostatnich dzikich miejsc na Ziemi. To wyjątkowy i niezwykle wrażliwy ekosystem, a także naturalny termostat naszej planety, którego rozregulowanie wywoła katastrofalne w skutkach zmiany klimatu. Niestety, jest to także obszar międzypaństwowych rozgrywek, za którymi stoją potężne interesy koncernów paliwowych.


Ławica ryb Chronimy morza i oceany

Na skutek stosowania przemysłowych technik połowowych oraz niekontrolowanej eksploatacji, w ciągu ostatnich kilku dekad doprowadzono do sytuacji, w której średnio 75% łowisk na wodach starego kontynentu została przełowiona. Duże statki flot państw europejskich przyczyniają się także do przełowienia zasobów morskich krajów Afryki i Pacyfiku, łowiąc coraz dalej, coraz więcej i coraz doskonalszymi narzędziami. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (ang. FAO) podaje, że ponad 80% światowych zasobów ryb jest w pełni eksploatowanych, stale przeławianych, przełowionych lub odbudowujących się. Jest to ogromne zagrożenie, które może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w morskich ekosystemach.


Tematy