Chronimy morza i oceany

Problem

Super-trawler "Afrika"

Od niepamiętnych czasów morza i oceany traktowano jako nieograniczone źródło zasobów. Na skutek stosowania przemysłowych technik połowowych oraz niekontrolowanej eksploatacji, w ciągu ostatnich kilku dekad doprowadzono do sytuacji, w której średnio ¾ łowisk na wodach starego kontynentu została przełowiona. Duże statki flot państw europejskich przyczyniają się także do przełowienia zasobów morskich krajów Afryki i Pacyfiku, łowiąc coraz dalej, coraz więcej i coraz doskonalszymi narzędziami. Wśród 20 najgorszych niszczycieli mórz, tzw. statków molochów, jest m.in. polski trawler Saga GDY150. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (ang. FAO) podaje, że ponad 80% światowych zasobów ryb jest w pełni eksploatowanych, stale przeławianych, przełowionych lub odbudowujących się. Jest to ogromne zagrożenie, które może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w morskich ekosystemach.

Więcej...

Rozwiązania

Odbudowa stad ryb wymaga prowadzenia odpowiedzialnej polityki rybackiej w oparciu o doradztwo naukowe oraz skuteczną ochronę siedlisk. W praktyce oznacza to dopasowanie możliwości połowowych flot rybackich (ich wielkości i sprzętu), do istniejących zasobów morskich (w tym wycofanie z eksploatacji największych i najbardziej destrukcyjnych statków), wsparcie dla rybaków przybrzeżnych stosujących odpowiedzialne metody połowowe, utworzenie sieci dobrze zarządzanych morskich obszarów chronionych, w których ryby będą mogły się odradzać.

Więcej...

Co robimy?

Morza i oceany
  • Działamy na rzecz utworzenia sieci rezerwatów morskich. W Polsce zabiegamy o powołanie pierwszego polskiego rezerwatu morskiego u stóp Kępy Redłowskiej w Zatoce Gdańskiej.
  • Wspieramy odpowiedzialne rybołówstwo przybrzeżne, które przegrywa w nierównej konkurencji z ogromnymi statkami przeławiającymi morza i zamieniającymi dno morskie w pustynie. Opublikowaliśmy listę 20 najbardziej niszczycielskich statków-molochów.
  • Opublikowaliśmy rankingi supermarketów, w których oceniliśmy ich politykę pozyskiwania ryb, produktów rybnych i owoców morza. Kolejne lata pokazały, że większość sieci detalicznych wprowadza w swoich sklepach pierwsze zmiany.
  • Sprzeciwiamy się komercyjnym połowom wielorybów i podejmujemy działania na rzecz całkowitego zakazu polowań na Oceanie Południowym.
 

 

Stanowisko w sprawie planowanego przekopu Mierzei Wiślanej

Raport / Publikacja | 8 kwietnia, 2016 o 14:37

Stanowisko 16 organizacji pozarządowych, w tym Greenpeace, w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej, który miałby połączyć port w Elblągu z Bałtykiem.

Raport "Statki molochy: plaga oceanów"

Raport / Publikacja | 6 listopada, 2014 o 10:40

20 statków, które zostały opisane w tym raporcie, reprezentuje jednostki, które najbardziej przyczyniają się do przełowienia i zniszczeń w środowisku naturalnym. Nie służą także zrównoważonemu rozwojowi społeczności stref przybrzeżnych w Europie...

Briefing: Rezerwat przyrody na obszarze morskim u stóp Kępy Redłowskiej

Raport / Publikacja | 18 października, 2014 o 16:55

Już od lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku postulowane jest ustanowienie morskiego rezerwatu przyrody u stóp Klifu Orłowskiego. To jedyny w obrębie Trójmiasta naturalny obszar kamienistego dna, urozmaicony łąkami trawy morskiej.

Czerwona Lista Gatunków Morskich

Raport / Publikacja | 4 maja, 2013 o 18:33

Większość zasobów ryb jest nadmiernie eksploatowana, a używane techniki połowu nie są zgodne z zasadami zrównoważonego wykorzystania zasobów morskich.

1 - 5 z 15 wyników.

Tematy