KONIEC ERY WĘGLA

Aby uniknąć najgorszych skutków zmiany klimatu, musimy podjąć wszelkie działania, aby wzrost globalnej temperatury nie przekroczył 2 stopni Celsjusza w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej. Oprócz zmian klimatu, przemysłowe spalanie węgla powoduje nieodwracalne szkody dla środowiska, zdrowia i sposobu życia ludzi na całym świecie.

Problem

Kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego

Pomimo tego, że wydobycie węgla brunatnego metodą odkrywkową niesie za sobą najwięcej zagrożeń, plany rządowe zakładają budowę kopalni odkrywkowych na obszarze ponad 400 kilometrów kwadratowych (powierzchnia równa Trójmiastu). Nie brane są jednak pod uwagę ich ogromne koszty społeczne i środowiskowe. Tymczasem realizacja planów rządowych niesie za sobą gigantyczne szkody dla środowiska oraz spustoszenie społeczne i kulturowe:

  • Degradację pól uprawnych, łąk, lasów oraz obszarów chronionych,
  • Opadanie wód gruntowych,
  • Utratę bioróżnorodności - zanikanie wielu gatunków roślin i zwierząt,
  • Wywłaszczenie ponad 30 tysięcy ludzi,
  • Nieodwracalne zniszczenie wielu gmin i wiosek,
  • Utratę kilkunastu tysięcy miejsc pracy.

Rząd planuje budowę nowych kopalni odkrywkowych węgla brunatnego na terenie województwa lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. Dlatego mocno wspieramy mieszkańców gmin zagrożonych budową kopalni odkrywkowych węgla brunatnego w ich walce o prawo do posiadania własności oraz do życia w czystym, bezpiecznym środowisku.

Rozwiązania

W Polsce udział węgla w produkcji energii elektrycznej sięga powyżej 90 procent, dlatego nie możemy z dnia na dzień zrezygnować z wykorzystania paliw kopalnych. Możemy jednak stopniowo zmniejszać ich zużycie. Polska ma ogromny, niewykorzystany potencjał produkcji energii z odnawialnych źródeł takich jak wiatr, słońce, biomasa rolnicza użytkowana w sposób zrównoważony czy źródła geotermalne. Zgodnie z szacunkami Instytutu Energetyki Odnawialnej w roku 2010 w Polsce wykorzystano zaledwie niecały 1 procent realnego potencjału energetyki słonecznej, 18 procent energii geotermalnej, 41 procent energetyki wodnej i 1,5 procenta energetyki wiatrowej. Z powodzeniem możemy ograniczyć wykorzystanie węgla, stopniowo przestawiając produkcję na źródła odnawialne oraz wdrażając technologie ograniczające zużycie energii. Tym bardziej, że wszędzie na świecie rozwój energetyki odnawialnej prowadzi do wzrostu gospodarczego, uniezależnienia od importu paliw kopalnych, wzrostu bezpieczeństwa energetycznego oraz tworzenia setek tysięcy nowych, trwałych miejsc pracy.

Co robimy?

Wiatrak
  • Jesteśmy przeciwni budowie nowych kopalni odkrywkowych węgla brunatnego, które stanowią zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego,
  • Wspieramy lokalne społeczności zagrożone budową kopalni odkrywkowych węgla brunatnego w ich walce o prawo do posiadania własności oraz do życia w czystym, bezpiecznym środowisku,
  • Działamy na rzecz przebudowy systemu energetycznego, czyli odejścia od spalania paliw kopalnych na rzecz lokalnych źródeł odnawialnych i oszczędnego zużycia energii.

[R]ewolucja energetyczna Polska bez atomu

 

Raport "Skutki budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na złożu Złoczew"

Raport / Publikacja | 10 kwietnia, 2018 o 15:01

Analiza kosztów zewnętrznych dla rolnictwa i przetwórstwa rolno spożywczego autorstwa dr. Benedykta Peplińskiego z Uniwersytetu przyrodniczego w Poznaniu.

Raport: Nieuchronny upadek węgla

Raport / Publikacja | 1 grudnia, 2015 o 16:17

Badanie TNS: Postawy wobec polityki energetycznej

Raport / Publikacja | 19 października, 2015 o 13:12

BRIEFING: Wsparcie dla współspalania musi zostać wstrzymane

Raport / Publikacja | 16 lipca, 2014 o 9:00

W 2005 roku Polska musiała przystosować swoją legislację do prawa obowiązującego w Unii Europejskiej. System wsparcia dla odnawialnych źródeł energii (OZE) został zapisany w tzw. dużej nowelizacji Prawa energetycznego z 2005 r. i stanowił...

Briefing o wydarzeniu Łańcuch ludzi STOP odkrywce

Raport / Publikacja | 13 maja, 2014 o 14:42

Gmina Gubin (woj. Lubuskie), zamieszkana przez ponad 7,5 tys. osób, słynie z żyznych terenów rolniczych, które obejmują aż 33% powierzchni gminy. Bogactwem gminy są rzeki i akweny wodne. Tereny zalesione stanowią ponad połowę powierzchni gminy, w...

1 - 5 z 15 wyników.