Dołącz!

Stawiamy na czystą energię

Zmiany klimatu są w tej chwili największym zagrożeniem i wyzwaniem, z którym zmaga się ludzkość. Naukowcy ostrzegają, że bez radykalnego obniżenia emisji gazów cieplarnianych do końca XXI wieku globalna temperatura może wzrosnąć nawet o 6 stopni Celsjusza. Doprowadziłoby to do całkowitej deregulacji ekosystemu i nieodwracalnych zmian, takich jak masowe wymieranie gatunków, zmiana stref klimatycznych, kurczenie się zasobów wody pitnej, rozprzestrzenianie się chorób i wielu innych zjawisk będących zagrożeniem dla ludzkości i życia na ziemi.

Dlatego Greenpeace podjął działania na rzecz wdrożenia [R]ewolucji energetycznej, polegającej na zmianie struktury produkcji energii poprzez stopniowe odchodzenie od spalania paliw kopalnych na rzecz przyjaznych człowiekowi źródeł odnawialnych, czyli produkcji energii przy wykorzystaniu promieni słonecznych, wiatru, biomasy pozyskiwanej w sposób lokalny czy geotermii.

Czytaj więcej...

Stop spalaniu paliw kopalnych

Węgiel

Spalanie paliw kopalnych, a w tym przede wszystkim węgla, na skalę masową jest ogromnym zagrożeniem dla człowieka i środowiska. Elektrownie produkujące energię w oparciu o węgiel są największym źródłem emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powodowanych przez ludzi. Węgiel jest odpowiedzialny za ponad jedną trzecią emisji dwutlenku węgla na świecie. Czytaj wiecej...

Rewolucja energetyczna

[R]ewolucja energetyczna

[R]ewolucja energetyczna to przeobrażenie struktury produkcji energii poprzez stopniowe odchodzenie od spalania paliw kopalnych na rzecz przyjaznych człowiekowi źródeł odnawialnych, czyli produkcji energii przy wykorzystaniu promieni słonecznych, wiatru, biomasy pozyskiwanej w sposób lokalny czy geotermii. To przełom, dzięki któremu będziemy mogli żyć w bardziej czystym środowisku i korzystać z bezpiecznej energii, której produkcja nie będzie zagrażać przyszłym pokoleniom. Czytaj wiecej...

Polska bez atomu

Polska bez atomu

Rozwój energetyki jądrowej niesie ze sobą ogromne ryzyko dla środowiska i dla ludzkości. Jedynym rozwiązaniem jest powstrzymanie ekspansji całej energetyki jądrowej i zamknięcie istniejących zakładów. Energia atomowa nie jest odpowiedzią na wyzwania związane ze zmianami klimatu ani rozwiązaniem kwestii bezpieczeństwa energetycznego. Pozostaje ona jedynie marginalnym źródłem produkcji energii, zaspokajając zaledwie 2 procent światowego zapotrzebowania na energię finalną. Czytaj wiecej...

 

Raport IEO o kondycji polskiego przemysłu produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej

Raport / Publikacja | 2 czerwca, 2016 o 14:00

Obecnie w Polsce w sektorze OZE jest zatrudnionych 33 tys. osób. Wiele firm specjalizujących się w produkcji urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych ogranicza jednak produkcję.

Badanie TNS: Postawy wobec polityki energetycznej

Raport / Publikacja | 19 października, 2015 o 13:12

Briefing: Elektrownie jądrowe w Polsce i ich alternatywa

Raport / Publikacja | 8 października, 2015 o 1:09

Przeprowadzona analiza porównuje dwie alternatywne inwestycje równoważne pod względem nakładów inwestycyjnych, które mogą zostać zrealizowane w polskim sektorze energetycznym w najbliższych latach.

ELEKTROWNIE JĄDROWE W POLSCE I ICH ALTERNATYWA

Raport / Publikacja | 6 października, 2015 o 15:27

„Energetyka jądrowa nie jest odpowiednia dla Polski. Po pierwsze wiążą się z nią coraz liczniejsze ryzyka rosnących kosztów i notorycznie przekraczanych terminów. Cały program jądrowy, opóźniony już o 16 lat, może pochłonąć niebagatelną kwotę 160...

1 - 5 z 41 wyników.