Chronimy Puszczę Białowieską

Strona - 17 stycznia, 2014
Puszcza Białowieska jest najlepiej zachowanym lasem nizinnym strefy umiarkowanej na półkuli północnej. Chroniona jako całość przez książąt litewskich, polskich królów a potem rosyjskich carów przetrwała niemal niezmieniona do I Wojny Światowej, kiedy to niemieckie władze okupacyjne rozpoczęły jej wycinkę.

 

Dziś spora cześć Puszczy straciła swój naturalny charakter, ponieważ przez dziesiątki lat traktowana była jak zwykły las gospodarczy. A mimo to nadal poza terenami oficjalnie chronionymi (stanowią one jedynie 30% powierzchni polskiej części Puszczy Białowieskiej), można na jej terenie zobaczyć fragmenty lasów, jakie przed wiekami porastały Europę.

Zdaniem wybitnych naukowców Puszcza Białowieska powinna być w całości objęta ochroną i dostępna dla ludzi jako park narodowy. Jest czymś na wzór Wielkiej Rafy Koralowej. Narodowym bogactwem, które trzeba chronić i zachować dla przyszłych pokoleń. Jest także ważnym laboratorium dla naukowców, które służy nauce podobnie jak urządzenia typu teleskop Hubble'a czy wielki zderzacz hadronów pod Genewą.

Żubr, Puszcza Białowieska
© Adam Wajrak

Batalia o objęcie całej Puszczy Białowieskiej ochroną toczy się od kilkudziesięciu lat. Stworzeniu na jej terenie parku narodowego sprzeciwiają się lokalne samorządy i pracownicy Lasów Państwowych, prowadzących gospodarkę leśną na jej terenie. Trzyletnia kampania Greenpeace zakończyła się kompromisem, w wyniku którego zmniejszono o 60% ilość wycinanych w Puszczy drzew oraz podjęto decyzję o zaprzestaniu regularnej gospodarki leśnej na obszarach ponad 100-letnich drzewostanów, które zidentyfikowano na podstawie kryteriów przygotowanych przez biologów lasu.

Obecnie kompromis w sprawie ochrony Puszczy Białowieskiej stoi pod dużym znakiem zapytania. Zagraża jej nie kornik - jak próbują wmówić nam leśnicy, ale ludzka pycha i chciwość. Pod pozorem fałszywych haseł troski o las i walki z kornikiem, minister środowiska Jan Szyszko zezwolił na zwiększony wyrąb puszczańskich drzew. Obecnie można już mówić o skali, jaka nie mała miejsca od czasów PRL. Jego decyzja stoi w sprzeczności nie tylko z wiedzą przyrodniczą, ale także z europejskimi przepisami i porozumieniem Polski z UNESCO.

Dowiedz się więcej o problemie: www.kochampuszcze.pl/informacje

Razem dla Puszczy Białowieskiej!

Tematy