Co robimy?

2005.11.18 - Blokada statku „Hope”, transportującego 25000 ton genetycznie modyfikowanej soi pochodzącej z Argentyny.

Przemysł inżynierii genetycznej związany z produkcją GMO dąży do tego, żeby produkty te zyskały akceptację konsumentów i rolników na całym świecie. Promując je, ucieka się do podawania fałszywych argumentów natury ekonomicznej (większe zyski dla rolników), ekologicznej (mniejsze zużycie chemicznych środków uprawy roślin), czy etycznej (GMO rozwiązaniem problemu głodu na świecie).

Greenpeace podważa te informacje, odsłaniając monopolistyczne praktyki koncernów dążących do uzależnienia od siebie całego sektora produkcji żywności oraz rolników, których gospodarstwa m.in. w Indiach, Chinach, krajach obu Ameryk z powodu malejących zbiorów, zwiększającego się zapotrzebowania na pestycydy, rosnących cen nasion i chemicznych środków uprawy roślin GMO doprowadzane są do bankructwa. Ukazujemy także niszczycielski wpływ GMO na środowisko naturalne oraz fakt, że uprawy GMO zamiast ratować ludzi od głodu, w rzeczywistości często skazują ich na życie w skrajnym ubóstwie, czego świadectwo daje Argentyna – drugi co do wielkości upraw GMO kraj na świecie, gdzie z powodu niedożywienia cierpi około połowy mieszkańców.

Wierząc w prawo konsumentów i rolników do rzetelnej informacji, ujawniamy lokalizacje pól GMO oraz wyciągamy na światło dzienne skandale związane z zanieczyszczeniem produktów spożywczych i przyrody. Publikujemy także poradniki, w których przedstawiamy dane dotyczące polityki największych firm spożywczych, jak i sieci handlowych w odniesieniu do GMO. Dostarczamy również informacje o rzeczywistości związanej z uprawami i obrotem GMO przedstawicielom rządu i politykom, co ma na celu skierować ich działania ku dobru obywateli i środowiska naturalnego, nie zaś interesom firm.

W Polsce- w wyniku działań organizacji pozarządowych, konsumentów, rolników, naukowców i wielu innych ludzi opowiadających się za przyrodą i rolnictwem wolnymi od GMO - w 2013 roku rząd wprowadził zakazy uprawy kukurydzy MON 810 firmy Monsanto i ziemniaka Amflora firmy BASF.

Dowiedz się więcej: Sytuacja GMO w Polsce, a prawo krajowe i unijne 

Tematy
Tagi