Rozwiązania

Zmodyfikowane genetycznie rośliny to niepotrzebny wynalazek. Na całym świecie istnieje niezliczona ilość naturalnych gatunków roślin, które rozwijając się przez tysiące lat, stały się spichlerzem niezastąpionych wartości odżywczych. Naturalne odmiany potrafią również, w przeciwieństwie do GMO przystosować się do zmieniającego się klimatu. To od ich rozwoju, w oparciu o model zrównoważonego, nie zaś przemysłowego rolnictwa zależy bezpieczeństwo żywnościowe ludzkości. Więcej: Rolnictwo na rozdrożu

Liderzy krajów rozwijających się odrzucają GMO i podkreślają, że Afryka i Azja są w stanie wyżywić się same pod warunkiem, że Zachód nie będzie narzucał konkurencji w postaci sprzedawanych po zaniżonych cenach produktów z Europy i Ameryki Północnej, a także wesprze rozwój infrastruktury i lokalnego rolnictwa. Społeczeństwa krajów rozwiniętych także nie chcą GMO. Od kilku lat obserwuje się w nich gwałtowny popyt na produkty ekologiczne

Nie istnieje taka roślina modyfikowana  genetycznie, której uprawa nie mogłaby być zastąpiona z powodzeniem przez hodowlę odmiany tradycyjnej. Omacnica prosowianka - pasożyt występujący na kukurydzy, na którą ma być odporna kukurydza MON810, może być zwalczany za pomocą metod naturalnych. Wyższa zawartość skrobi, którą zawiera ziemniak Amflora z wbudowanymi genami odporności na niektóre antybiotyki, jest obecna także w wybranych naturalnych odmianach tego warzywa.

Już osiem krajów Unii Europejskiej – Austria, Francja, Grecja, Luksemburg, Niemcy, Bułgaria,Węgry i Polska wprowadziły zakaz upraw i obrotu kukurydzą MON810 na swoim terytorium. Austria, Węgry, Luksemburg i Polska zakazały także upraw ziemniaka Amflora. W maju 2010 roku Węgry wniosły do Trybunału Sprawiedliwości sprawę o unieważnienie decyzji KE dopuszcającą jego uprawę. Do sprawy dołączyły Francja, Luksemburg, Austria i Polska. W jej wyniku w 2013 roku Trybunał Sprawiedliwości unieważnił zezwolenie na uprawę na obszarze Unii Europejskiej zmodyfikowanego genetycznie ziemniaka Amflora.

Greenpeace stoi na stanowisku, że żeby rzeczywiście ochronić środowisko naturalne i rolnictwa przed skażeniem przez GMO, konieczne jest wprowadzenie na poziomie unijnym moratorium na wszelkie uprawy roślin zmodyfikowanych genetycznie.


 

Tagi