Mozainka na nagłówku

Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia. Dostaliśmy mnóstwo wspaniałych projektów - wybór był naprawdę trudny! Po długich i burzliwych naradach udało sie wyłonić listę osób, których projekty zostaną zrealizowane w programie Eko-starter:

  • Marta Karbowiak
  • Renata Kiełbińska
  • Szymon Pietrasiewicz
  • Agata Sztorc i Yuliia Andruiichuk
  • Patryk Gniedziejko
  • Jagoda Cierniak i Sabina Drąg

Gratulujemy!

Będziemy się z Państwem kontaktować w sprawie przekazania szczegółów dotyczących warsztatów w Warszawie.

 Patronat medialny:

Ulica Ekologiczna
Program Eko-starter został przygotowany
w oparciu o koncepcję i materiały
Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę".
Tematy