Eko-starter - logo


Eko-starter powstał, by promować i wspierać lokalne działania animacyjne w zakresie ochrony środowiska.

Czekamy na przyszłych animatorów i animatorki, którzy połączą swoje pasje i zainteresowania z działaniami dotyczącymi ekologii, ochrony środowiska i kampanii prowadzonych przez organizację, popularyzującymi wolontariat i aktywizującymi środowisko lokalne.

Najciekawsze projekty otrzymają zarówno wsparcie finansowe, jak i merytoryczne. Ich autorów zaprosimy na warsztaty z doświadczonymi ekspertami Greenpeace, podczas których podniosą swoje kwalifikacje i będą mogli dopracować projekty.

Szczegółowe informacje i harmonogram programu w zakładce Regulamin. Pamiętaj, liczą się chęci do działania i ciekawy pomysł!

Jak to działa?

Eko-starter: jak to działa?