O nas

Greenpeace to niezależna międzynarodowa organizacja pozarządowa, działająca na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Organizacja koncentruje swoje działania na najbardziej istotnych, zarówno globalnych jak i lokalnych, zagrożeniach dla bioróżnorodności i środowiska.

Kampanie prowadzone przez Greenpeace obejmują sześć głównych obszarów:

  • ochronę lasów naturalnych
  • ochronę oceanów i mórz
  • ochronę przed substancjami toksycznymi
  • walkę z globalnym ociepleniem i zmianami klimatycznymi
  • promocję rewolucji energetycznej i odejście od brudnych źródeł energii
  • promocję ekologicznego rolnictwa i walkę przeciwko wprowadzaniu do środowiska organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO)

Motto Greenpeace

Greenpeace przeciwstawia się niszczeniu środowiska naturalnego od 1971 roku, kiedy to grupa aktywistów protestowała przeciwko testom nuklearnym przeprowadzanym przez rząd Stanów Zjednoczonych u wybrzeży Alaski. Od tamtej pory istotą działania organizacji są akcje bezpośrednie na wodzie, ziemi i w powietrzu, których celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na przypadki niszczenia Ziemi, istotne problemy ekologiczne, a także wskazanie odpowiedzialnych za taki stan rzeczy.

Biura Greenpeace znajdują się w ponad 40 krajach świata. Aby zachować swoją niezależność, Greenpeace nie przyjmuje dotacji od rządów, partii politycznych i korporacji. Działania Greenpeace finansowane są dzięki wsparciu indywidualnych darczyńców.

Fundacja Greenpeace Polska, pozostając w pełni niezależną od finansowania ze strony korporacji oraz funduszy rządowych, wykorzystuje w swojej działalności innowacyjne metody kampanijne w celu uzyskania dostępu do oficjalnych ośrodków podejmowania decyzji. Metody te mogą obejmować nie tylko pokojowe akcje w przypadkach, gdy nasz głos nie jest słyszany, kreatywne obrazy, klasyczne wsparcie lub tradycyjne protesty, ale także udział w spotkaniach na wysokim szczeblu, w tym w rocznych walnych zgromadzeniach akcjonariuszy danej spółki. Tylko i wyłącznie na potrzeby prowadzenia kampanii, Fundacja Greenpeace Polska może posiadać najmniejsze możliwe ilości akcji wybranych spółek – celem zapewnienia sobie dostępu do informacji, a także możliwości udziału w zgromadzeniach akcjonariuszy.

W Polsce Greenpeace działa od 2004 roku z siedzibą główną w Warszawie.

Choć wiele celów Greenpeace już zostało osiągniętych, organizacja ciągle prowadzi kampanie na rzecz ochrony środowiska. Siła Greenpeace to siła popierających ją milionów osób na całym świecie. Czy jesteś gotowy, aby się do nas przyłączyć?

Raporty z działalności:

Jak czytać raport finansowy?

Zobacz też: statut Fundacji Greenpeace Polska

Tematy