Zamknij okienko

Sejwal i jego młode.

Wieloryby, zwane również waleniami są największymi zwierzętami zamieszkującymi Ziemię. Te morskie olbrzymy są jednocześnie bardzo wrażliwe na wszelkie zmiany w ich środowisku naturalnym. Zmiany klimatu, zanieczyszczenie wód oceanicznych i różnorodne działania człowieka doprowadziły do tego, że istnienie poszczególnych gatunków tych morskich olbrzymów stoi dziś pod znakiem zapytania.

Największym przedstawicielem wielorybów jest Płetwal Błękitny. Nazwa "wieloryb" jest pozostałością z czasów, gdy walenie uważano za gigantyczne ryby. Pomimo zewnętrznego podobieństwa do ryb wieloryby są ssakami i posiadają wszystkie najważniejsze ich cechy. Walenie rodzą zawsze jedno młode. Czas ssania jest przeważnie długi (u wielu gatunków ponad rok), sprzyjając powstawaniu mocnych więzi matki z potomstwem.

Wieloryby od zawsze inspirowały wyobraźnię człowieka. Często u morskich śmiałków budziły lęk. Od kiedy ludzie zdali sobie sprawę z tego, że wieloryby mogą przynosić wymierne korzyści finansowe rozpoczęto rozwój zmasowanych połowów tych ssaków.

Wieloryby występują we wszystkich oceanach świata. W skład rzędu waleni (cetecea) wchodzi ok. 80 gatunków. Wygląd poszczególnego gatunku wieloryba zależy od warunków środowiska w którym żyje.