Regulamin EkoWioski na 23. Przystanku Woodstock

Strona - 28 czerwca, 2015
Greenpeace to niezależna międzynarodowa organizacja pozarządowa, działająca na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Dołączając do zorganizowanej przez nas EkoWioski miej na uwadze to, że w naszych działaniach kierujemy się zasadą maksymalizowania szczęścia i minimalizowania cierpienia, jemy zdrowo i wegetariańsko oraz używamy kosmetyków biodegradowalnych. Żyjemy z poszanowaniem godności wszystkich żywych istot, matki Ziemi i energii odnawialnej. Zachęcamy do postępowania w duchu tych wartości.

Mieszkańcy EkoWioski akceptują następujące zasady i zobowiązują się do ich przestrzegania:

  1. Organizatorem EkoWioski jest Fundacja Greenpeace Polska.
  2. Mieszkańcy EkoWioski zobowiązani są do utrzymania porządku na jej terenie.
  3. Na terenie EkoWioski obowiązuje segregacja odpadów zgodnie z zasadami umieszczonymi na tabliczkach informacyjnych.
  4. Mieszkańcy EkoWioski mogą korzystać z toalet i prysznicy znajdujących się na jej terenie.
  5. Organizator zapewnia wyżywienie oraz przestrzeń z toaletami i prysznicami wyłącznie wolontariuszom i wolontariuszkom wspierającym Greenpeace w czasie Festiwalu.
  6. Na terenie EkoWioski można palić tylko w wyznaczonych miejscach.
  7. EkoWioska to również miejsce noclegu. Szanuj tych, którzy już śpią i zachowaj ciszę w porze nocnej.
  8. Organizator EkoWioski nie odpowiada za nieszczęśliwe wypadki, ani za rzeczy mieszkańców pozostawione w namiotach.
  9. Zniszczenie mienia należącego do Organizatora będzie skutkować koniecznością poniesienia kosztów naprawy lub odkupienia zniszczonego mienia.

Osoby, które nie będą przestrzegać powyższego regulaminu lub w inny sposób będą zakłócać funkcjonowanie EkoWioski, będą poproszone o jej opuszczenie. W wszelkich kwestiach spornych (w tym nieuwzględnionych w niniejszym regulaminie) organizator EkoWioski, Fundacja Greenpeace, zastrzega sobie prawo wiążącego ich rozstrzygnięcia.