Zamknij okienko

KE bez poparcia rządów państw członkowskich dla GMO

Informacja prasowa - 27 stycznia, 2017
W dzisiejszym głosowaniu przedstawiciele państw członkowskich nie poparli propozycji Komisji Europejskiej w sprawie dopuszczenia do uprawy w UE dwóch nowych odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy 1507 koncernu DuPont Pioneer i kukurydzy Bt11 koncernu Syngenta oraz przedłużenia pozwolenia na uprawę jedynej transgenicznej rośliny uprawianej na terenie UE – kukurydzy MON810. Mimo to, wyniki głosowania pokazują, że wiele brakuje do osiągnięcia kwalifikowanej większości wymaganej do przyjęcia propozycji [1]. Polska opowiedziała się przeciw uprawom GMO [2].

- Dzisiejsze głosowanie pokazuje, że Europa wciąż jest niechętna GMO. Większość krajów nie poparła propozycji KE, mimo iż według nowego prawa mogą zakazać upraw GMO na swoim terytorium. Biorąc pod uwagę sprzeciw wobec GMO większości obywateli UE i europarlamentarzystów, Komisja Europejska nie powinna wiązać nadziei z wynikiem dzisiejszego głosowania. Europejczycy chcą rolnictwa przyjaznego środowisku, nie zaś promowanego przez koncerny agrochemiczne intensywnego i szkodliwego modelu, którego GMO jest nieodłączną częścią – powiedziała Joanna Miś-Skrzypczak, koordynatorka ds. polityki ekologicznej z Greenpeace Polska.

Tło

Komisja Europejska przedstawiła propozycję dopuszczenia do uprawy genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy 1507 koncernu DuPont Pioneer  i kukurydzy Bt11 koncernu Syngenta oraz ponownej autoryzacji kukurydzy MON810 koncernu Monsanto – jedynej rośliny transgenicznej uprawianej na terenie UE.

Jeśli propozycja zostałaby przyjęta, rośliny te można byłoby uprawiać w 9 z 28 krajów UE oraz Anglii (Wielka Brytania), Flandrii i w Regionie Stołecznym Brukseli(Belgia). Reszta krajów zjednoczonej Europy, jak i pozostałe regiony Wielkiej Brytanii i Belgii zastosowały nowy w prawie unijnym mechanizm opt-out, umożliwiający państwom wprowadzenie zakazu uprawy roślin GMO na swoim terytorium.

Komisja Europejska zasygnalizowała, że w najbliższych miesiącach przekaże decyzję w sprawie autoryzacji trzech odmian kukurydzy GMO do komitetu odwoławczego.

Parlament Europejski wielokrotnie podważał politykę Komisji Europejskiej w sprawie GMO. W grudniu 2015 roku wezwał do wprowadzenia moratorium na dopuszczenie do obrotu wszystkich produktów GMO do momentu ustanowienia nowych zasad podejmowania decyzji w tym zakresie. Europarlamentarzyści wyrazili sprzeciw wobec autoryzacji wprowadzenia do obrotu produktów GMO i odrzucili propozycję autoryzacji upraw kukurydzy 1507, B11 i MON810 na terenie UE.

Uprawy GMO nie mieszczą się w modelu zrównoważonego rolnictwa. Modyfikacje genetyczne, w które są wyposażone,  stwarzają niepotrzebne ryzyko dla naturalnych ekosystemów . Ponadto uprawy te nie spełniły pokładanych w nich nadziei wyższych plonów, czy zmniejszenia zużycia pestycydów. Żeby chronić środowisko naturalne Unia Europejska powinna zakazać GMO i wspierać rozwój rolnictwa ekologicznego zamiast podążać śladem garstki krajów, w których uprawia się rośliny transgeniczne.

 Więcej informacji:  media briefing (w języku angielskim)

 Przypisy

[1] Komisja Europejska dążyła do zdobycia poparcia głosów kwalifikowanej większości krajów członkowskich. Żeby tak się stało, przynajmniej 16 państw reprezentujących przynajmniej 65% całkowitej ludności UE musiałoby opowiedzieć się za propozycją.

[2] 12 państw EU głosowało przeciw przedłużeniu pozwolenia na uprawę transgenicznej kukurydzy MON810 (AT, BG, CY, DK, EL, FR, HU, IE, LU, LV,  PL, SL), co stanowi 31% całkowitej ludności UE, 10 państw EU głosowało za (CZ, EE, ES, FI, IT, LT, NL, RO,  SV, UK) – 47% całkowitej ludności UE, 6 wstrzymało się (BE, DE, HR, MT, PT, SK) – 22% całkowitej ludności UE.

 13 państw EU głosowało przeciw dopuszczeniu do uprawy dwóch odmian transgenicznej kukurydzy GM 1507 i Bt 11 (AT, BG, CY, DK, EL, IE, FR, HU, LU, LV, PL, SL, SV), co stanowi 33% całkowitej ludności UE, 8 państw EU głosowało za (EE, ES, FI, IT, LT, NL, RO, UK) – 43% całkowitej ludności UE, 7 wstrzymało się (BE, CZ, DE, HR, MT, PT, SK)  – 24% całkowitej ludności UE.

Tematy