- ROMÂNIA -
Ministerul Justiţiei
Justiţia în folosul cetăţenilor
Sigla
Tribunalul BUCUREŞTI
BUCUREŞTI
Informaţii detaliate despre dosar
 
Număr unic dosar: 18773/3/2009
Înregistrat în data de: 05.05.2009
Obiect dosar: comunicare informaţii de interes public (Legea Nr.544/2001)
Materia juridică: Contencios administrativ şi fiscal
Stadiu procesual: Fond
Părţi:
GREENPEACE CEE ROMANIA 87 : Reclamant
GREENPEACE CEE ROMANIA 87 PRIN MANDATAR CENTRUL DE RESURSE JURIDICE : Reclamant
MINISTERUL ECONOMIEI : Pârât
TERMENE DE JUDECATĂ:
DataSoluţieDetalii
02/09/2009Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a judecătorilor Tribunalului Bucureşti, potrivit căreia începând cu data de 31.08.2009 se vor judeca numai cauzele în materie penală privind masurile preventive şi cele în materie civilă privind plasamentele minorilor, urmează a acorda un termen de judecată pe cale administrativă.Încheiere
03/06/2009Pentru a se lua cunoştinţă de întâmpinare.Încheiere
14/10/2009Respinge excepţia lipsei procedurii prealabile şi a tardivităţii acţiunii. Admite acţiunea. Obligă pârâta să comunice reclamantei informaţiile solciitate prin cererea din 24.03.2009, sub sancţiunea de daune cominatorii de 100 lei / zi de întârziere. Obligă pârâtul la daune morale de 1 lei. Cu recurs. Pronunţată în şedinţa publică, azi 14.10.2009. Soluţionare
   
Pagina 1