Răspuns la sesizarea referitoare la combinatul Azomureș

Comunicat de presă - iunie 27, 2011
Un grup de apărători ai mediului din județul Mureș ne-a comunicat existența a două cazuri de poluare în zona orașului Târgu Mureș. Este vorba despre cazul Combinatului Azomureș și cel al Romgaz.

În ceea ce privește Azomureș ne-a fost semnalat faptul că, din cauza exploatării la capacitate maximă a echipamentelor pentru producerea îngrășămintelor chimice, se produce umplerea până la refuz a canalelor din halele de producție, urmată de revărsarea acestora cauzată de funcționarea defectuoasă a instalației SECA 15. Mai grav, acest tip de deversări se produce nu doar accidental, ci și în mod deliberat, respectiv agenții economici recurg la defulări/deversări la intervale de timp pe care le stabilesc ei înșiși. În cazul unei deversări recente, care a necesitat intervenție rapidă pentru stoparea poluării, accesul în spațiile afectate a fost mult întârziat, deoarece angajații care dețin toate cheile de acces erau în afara programului de lucru.

În urma acestei sesizări, am cerut Gărzii de Mediu (Garda Națională de Mediu, Comisariatul Județean Mureș) să ne comunice dacă este la curent cu aceste lucruri și ce recomandări și penalizări au rezultat din activitățile de control la Azomureș în perioada recentă.

Am aflat astfel că Garda de Mediu a realizat în 2011 trei controale neplanificate la Combinat, ocazionate de depășirea concentrației maxime admise la indicatorii de calitate reglementați, aplicând, drept urmare, trei amenzi. Un al patrulea control, de aceasta dată planificat, a atras după sine o a patra amendă contravențională.

În total, în acest an, Azomureș a primit amenzi de la Garda de Mediu însumând 200 000 lei, pentru depășirea concentrațiilor la amoniac.

Am mai solicitat, în acest caz, informații și de la Administrația Bazinală de Apă Mureș, care ne-a comunicat că a penalizat, la rândul său, Combinatul, pentru poluarea apei, în rânduri repetate: 133 488 lei în 2010, 370 769 lei în 2009 și 147 423 lei în 2008. Substanțele pentru care au fost înregistrate depășiri, în acești ultimi ani, ale concentrațiilor maxime admise, sunt: azotit, azotat, suspensii, CBO5 și CCO-Cr. De la Administrația Bazinală de Apă Mureș am obținut și informații privind obligațiile combinatului de a se conforma cerințelor europene în materie de siguranța apei, pe care le-am atașat acestei pagini, spre consultare.

De asemenea, Agenția pentru Protecția Mediului ne-a comunicat, în urma cererii transmise, autorizația de mediu în baza căreia funcționează Azomureș.

Cel de-al doilea caz se referă la poluarea cauzată de activitățile de extracție ale Romgaz. Aici ne-a fost semnalată poluarea mediului având drept cauze defecțiuni la sistemele de evacuare a apelor reziduale de la grupurile de sonde 130, 14 și 5 Grebenis, dar și defecțiuni la instalațiile de extracție, în urma cărora au fost eliberate în aer, în mod necontrolat, gaze naturale (grupurile de sonde 11 Ernei și Dumbrăvioara).

În primă fază, am aflat de la Agenția pentru Protecția Mediului autorizațiile de mediu în baza cărora funcționează secțiile de producție Grebenis și Sîngeorgiu de Mureș.

Garda de Mediu ne-a comunicat că, pentru prevenirea creșterii excesive a presiunii, se recurge la refularea gazelor în aer liber, iar aceasta face parte din procesul tehnologic autorizat. Bazinul de la Grebenisu de Câmpie colectează apa reziduală de la toate grupurile de sonde enumerate, printr-un sistem de conducte. Dat fiind intervalul mare de timp între producerea incidentului sesizat și solicitarea noastră, nu a mai fost posibilă investigarea acestor cazuri. Ne este oferit, în schimb, exemplul unui control efectuat în 2010 la Stația de comprimare a gazului Filitelnic, în urma unei autosesizări, soldat cu o amendă.

Pentru mai multe detalii, atașăm acestui material copiile documentelor primite de la autoritățile menționate.

Răspunsul Gărzii de Mediu referitor la Azomureș

Completări la răspunsul Gărzii de Mediu

Răspunsul Agenției de Protecție a Mediului în cazul Azomureș

Răspunsul Administrației Bazinale Mureș -pg 1

Răspunsul Administrației Bazinale Mureș -pg 2