Statele membre UE au agreat în ceea ce privește dreptul de a interzice cultivarea OMG-urilor la nivel național

Comunicat de presă - iunie 11, 2014
Greenpeace avertizează că textul negociat de președinția greacă este plin de capcane legislative

Bruxelles, 12 iunie 2014 – După trei ani de șah mat, se așteaptă ca astăzi, miniștrii de mediu să se pună de acord cu privire la un draft de lege care ar putea da țărilor membre UE dreptul de a opri cultivarea de organisme modificate genetic pe teritoriul lor. Greenpeace avertizează că textul legii negociat de președinția greacă reprezintă un compromis plin cu capcane legislative.

Marco Contiero, director pentru politica de agricultură la Greenpeace European Unit, declară: „Miniștrii de mediu vor să acorde statelor membre dreptul de a interzice cultivarea OMG-urilor pe teritoriile lor, însă textul agreat astăzi nu poate garanta această promisiune. Țările care vor să spună «nu» OMG-urilor vor rămâne încă expuse atacurilor legale din partea industriei biotehnologice”.

Greenpeace critică faptul că textul agreat astăzi de miniștri va acorda companiilor din industria biotehnologiei un rol oficial în procesul de interzicere a organismelor modificate genetic. De asemenea, statele vor fi împiedicate să folosească riscurile față de sănătate și mediu ale OMG-urilor drept justificare pentru restricționarea cultivării la nivel național.

Parlamentul European a votat deja asupra draftului de lege în 2011 (1) și a agreat asupra unui cadru legislativ mult mai robust pentru interzicerea OMG-urilor la nivel național. Mai precis, poziția Parlamentului ar permite țărilor membre UE să interzică cultivarea OMG-urilor inclusiv pe baza unor motive care țin de protecția mediului. Astfel ar fi evitate problemele legate de dezvoltarea buruienilor rezistente la ierbicide și efectele negative ale cultivării OMG-urilor asupra animalelor și plantelor și în cazurile în care lipsesc datele corespunzătoare referitoare la impacturile OMG-urilor asupra unui anume mediu natural.

Textul agreat astăzi de Consiliu se va întoarce la Parlamentul European pentru o a doua revizuire.

Greenpeace solicită Europarlamentarilor să îmbunătățească legea, astfel ca, în versiunea ei finală, să poată livra rezultatele așteptate pe care le promite, adică să acorde țărilor membre UE un drept legal, solid, de a interzice cultivarea de organisme modificate genetic pe teritoriile lor.

Note pentru editori:

(1)     Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 5 iulie 2011 referitoare la propunerea pentru o reglementare a Parlamentului European și a Consiliului care amenda Directiva 2001/18/CE în ceea ce privește posibilitatea ca Statele Membre să restricționeze sau să interzică cultivarea OMG-urilor pe teritoriile lor  (COM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD)), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0314+0+DOC+XML+V0//EN  

Subiecte