După soia, porumbul modificat genetic ameninţă agricultura României!

Pagină - august 6, 2009
Porumbul MG autorizat în UE nu poate fi cultivat legal în regiunile biogeografice din România

Bucureşti, 16 noiembrie 2006 – Greenpeace a prezentat astăzi în cadrul unei conferinţe de presă argumentele ştiinţifice şi economice legale care permit Guvernului României să interzică cultivarea şi importul seminţelor porumbului MG MON810 produs de compania Monsanto. Această măsură este necesară pentru a proteja agricultura, sănătatea oamenilor şi mediul înconjurător. „În acest moment, porumbul MG MON810 este cel mai mare pericol genetic pentru România, după soia MG care a fost total scăpată de sub control în ultimii ani. Ţara noastră cultivă anual peste 3 milioane de hectare doar cu soiuri convenţionale. Am pregătit pentru Guvern argumentaţia necesară pentru a refuza cultivarea şi importul porumbului MON810 şi a hibrizilor proveniţi din acesta şi o vom înmâna personal domnului prim-ministru Călin Popescu-Tăriceanu pentru a se lua imediat măsurile legislative necesare”, a declarat Gabriel Păun, coordonator campanii Greenpeace.

 

Janet Cotter, cercetător în cadrul Departamentului de Ştiinţă Greenpeace International avertizează că „ingineria genetică este o tehnologie inutilă, nedorită şi care ne contaminează mediul, ameninţă biodiversitatea şi prezintă riscuri inacceptabile pentru sănătatea noastră. Gene străine sunt forţate în laborator să treacă de la o fiinţă la alta. Complexitatea vieţii şi a mediului garantează că vor apărea efecte negative neanticipate şi nedorite – în organismul modificat şi în mediul în care este introdus acesta. Porumbul MG MON810 cu rezistenţă la atacul viermelui sfredelitor al porumbului are potenţialul de a afecta negativ viața sălbatică din Europa. Aceste efecte potenţiale includ efecte asupra organismelor nevizate (inclusiv efecte indirecte şi pe termen lung), efecte asupra sănătăţii solului şi dezvoltarea rezistenţei insectelor la toxina produsă de porumbul MG şi impact asupra practicilor agriculturii durabile.”

Odată cu aderarea la UE, în România ar putea fi cultivate varietăţile de porumb MG MON810, creat de Monsanto, aprobate deja pentru scopuri comerciale în UE. Totuşi, legislaţia europeană permite statelor membre utilizarea „clauzei de salvgardare” şi activarea interzicerilor temporare asupra OMG autorizate de UE odată cu includerea de ecosisteme noi cu caracteristici de mediu diferite în interiorul graniţelor Comunităţii.

Dragoş Dima, consultant independent în domeniul agriculturii şi al protecţiei mediului, fost director Monsanto, Limagrain şi Agrana în România a declarat că „plantele modificate genetic ne-au contaminat deja mediul şi au condus în multe cazuri la creşterea cantităţii de pesticide utilizate în agricultură care ne otrăvesc şi mai mult mediul şi apele. Pe lângă faptul că riscurile porumbului MG pentru mediu şi sănătate nu au fost evaluate în condiţiile regiunilor biogeografice ale României, viermele sfredelitor al porumbului nici măcar nu este un dăunător semnificativ în unele zone ale tarii. În zonele în care acest dăunător apare, se pretează soiurile de porumb convenţionale obţinute deja în institute de cercetare din România încă din anii '90 special pentru a combate acest vierme, soiuri cu care se obţin recolte la hectar superioare mediei europene şi care sunt în curs de înregistrare în catalogul soiurilor din UE.”

 

Greenpeace cere Guvernului României să refuze cultivarea şi importul seminţelor de porumb MG MON810 şi a tuturor hibrizilor proveniţi din acesta.

Subiecte