Cazul Mioveni - acces la informaţii şi procedură de infringement

Comunicat de presă - martie 12, 2012
Greenpeace şi Centrul de Resurse Juridice (CRJ) au obţinut câştig de cauză în procesul cu Ministerul Mediului şi Pădurilor, în cauza având ca obiect comunicarea unor informaţii privind funcţionarea Fabricii de Combustibil Nuclear de la Mioveni (Piteşti).

Prin hotărâre irevocabilă, Ministerul Mediului şi Pădurilor este obligat să comunice următoarele informaţii:

-       „protocol între sucursala CNP şi FCN privind stabilirea comitetului pentru situaţii de urgenţă din 20.03.2006;

-       contract de prestări servicii pentru prevenirea şi stingerea incendiilor nr.2813/2002;

-       contract de prestări servicii nr.96/26.02.2007 privind tratarea deşeurilor lichide contaminate cu uraniu natural precum şi actele adiţionale;

-       contract de prestări servicii nr.97 din 26.02.2007 legat de tratarea prin incinerare a deşeurilor solide radioactive de joasă activitate şi actele adiţionale;

-       contract de prestări servicii nr. 139 din 14.04.2009, legat de servicii de supraveghere a mediului şi radioprotecţie SCN Piteşti;

-       contract de prestări servicii nr. 107 din 05.03.2009 legat de prelucrarea produselor de fosfat uranil, slam şi cenuşi uranifere, CNU Feldioara.”;

De asemenea, în data de 27.02.2012 Comisia Europeană a trimis Guvernului României scrisoarea de punere în întârziere în legătură cu respectarea legislaţiei comunitare (Directiva 85/337/CEE, Directiva EIA) în dosarul de infringment deschis ca urmare a plângerii adresată de cele două organizaţii, plângere având ca obiect dublarea capacităţii de producţie a Fabricii de Combustibil Nuclear de la Mioveni (Piteşti), fără realizarea unei proceduri de evaluare de mediu conform directivei 85/337/CEE.

Avocata Cătălina Rădulescu a declarat:Guvernul României a înnoit în anul 2011 autorizaţia de funcţionare a fabricii de Combustibil Nuclear, deşi anterior Ministerul Mediului şi Pădurilor a primit observaţiile noastre referitoare la obligativitatea realizării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Conform Directivei EIA, transpusă în România prin HG 445/2009, este obligatorie realizarea acestei proceduri pentru proiecte în curs de desfăşurare care se extind, astfel încât extinderea în sine întruneşte condiţiile sau depăşeşte limitele prevăzute de Directivă”.

 Jan Haverkamp, consultant expert pe probleme de energie pentru Greenpeace, a declarat: „Guvernul Român încă are impresia că poate realize proiecte de infrastructură nucleară ignorând procedura de consultare a publicului prevăzută de lege. Comisia Europeană are dreptate să cerceteze aceasta. Situaţia de La Fukushima a demonstrat că energia nucleară este mult prea periculoasă pentru ca decizia să aparţină în exclusivitate unui mic grup de aşa zişi experţi şi a unui grup de politicieni. Participarea publică are o importanţă crucială în dezvoltarea unor astfel de proiecte”. 

Subiecte