Protecția datelor - politica de confidențialitate

Pagină - decembrie 31, 2009
Fundația GREENPEACE CEE ROMANIA, prelucrează datele dumeavoastră cu caracter personal: nume şi prenume, localitatea de domiciliu, CNP, e-mail, prin mijloace automatizate destinate realizării campaniei de promovarea energiei regenerabile ca alternativă la energia nucleară, a cărei tehnologie de producere poluează mediul înconjurător, fiind înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 14429.

Greenpeace garantează protecția datelor cu caracter personal

Furnizarea de date nu este obligatorie dar se constituie ca o măsură pentru identificarea persoanelor participante la campania de promovare a energiei regenerabile ca alternativă la energia nucleară, a cărei tehnologie de producere poluează mediul înconjurător, votul (opinia) dumneavoastră urmând a nu fi luat(a) în considerare în cazul nefurnizării acestora.

 Prelucrarea datelor cu caracter personal: orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automate precum colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, ştergerea sau distrugerea datelor respective.

 Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării exclusiv de către operator  şi nu vor fi comunicate altor persoane. 

Conform legii nr.677/2001 beneficiaţi de următoarele drepturi prevăzute de legea nr.677/2001 şi legea nr.506/2004:

-         dreptul de acces la date, orice persoană vizată  are dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de operator;

-         dreptul de intervenţie asupra datelor – orice persoană vizată  are dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă, datată şi semnată, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexact;

-         dreptul de opoziție – persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, din motive întemeiate şi legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unor prelucrări sau să fie dezvaluite terților;

-         dreptul de a nu fi supus unui decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei, fără a aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere în domeniu;

-          dreptul de a merge în instanță şi a cere daune pentru încălcarea drepturilor în baza legii nr. 677/2001;

 -         persoana în cauză poate cere, gratuit, în scris, în orice moment, ca  datele sale personale să nu mai fie procesate;

        -         dreptul de a cere GREENPEACE CEE ROMANIA să înceteze să            mai trimită clientului mesaje promoționale;