Informații suplimentare

Articol principal - decembrie 20, 2013
Informații suplimentare despre autorizațiile de mediu în cazul proiectului de la Reci, județul Covasna

Informații suplimentare despre actele de autorizație necesare

Pentru astfel de investiții, legislația în vigoare prevede obținerea mai multor aprobări emise de Agențiile de Protecție a Mediului:

- avizul de mediu, emis de Agenția pentru Protecția Mediului, conform Directivei 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri si programe asupra mediului, transpusă în legislația românească prin HG 1076/2004 - se obține în cazul în care investiția planificată nu este inclusă în Planul Urbanistic Zonal (PUZ) și astfel se necesită modificarea acestuia. Dacă investiția respectivă este deja inclusă în PUZ, nu se mai parcurge această etapă.

- acordul de mediu, emis de Agenția pentru Protecția Mediului conform Directivei 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu completările ulterioare, transpusă în legislația românească prin HG 445/2009 - se obține în cazul realizării unor proiecte cu impact asupra mediului. Dacă proiectul respectiv nu are impact asupra mediului, nu se mai parcurge această etapă, iar autoritatea care decide acest lucru este Agenția pentru Protecția Mediului.

- autorizația de mediu, emisă de Agenția pentru Protecția  Mediului conform Ordinului 1798/2007.

Practic, în cazul fabricii de prelucrare a lemnului propusă de compania austriacă Schweighofer pentru comuna Reci, jud. Covasna, vorbind de actele emise de APM Covasna, situația este următoarea:

- planul urbanistic zonal nu prevedea construirea unei astfel de fabrici în zonă și astfel a fost necesară modificarea acestuia. Modificarea a presupus obținerea unui aviz de mediu emis de APM Covasna, lucru care s-a realizat în luna septembrie 2013.

- construirea efectivă a fabricii presupune obținerea unor aprobări, inclusiv a acordului de mediu dar APM Covasna consideră că această etapă nu mai este necesară, deoarece "fabrica nu are impact asupra mediului"

- funcționarea fabricii necesită obținerea unei autorizații de mediu, după ce fabrica a fost deja construită dar pentru a fi pusă în funcțiune.