Greenpeace dezaprobă orice variantă de construire a centurii ocolitoare a municipiului Bistrița care încalcă legea și afectează mediul înconjurător

Comunicat de presă - septembrie 25, 2013
În Bistrița, locuitorii s-au mobilizat pentru apărarea Pădurii Codrișor, amenințată de un proiect ilegal pentru construirea unei șosele de centură

București, 25 septembrie 2013 - Greenpeace își exprimă dezacordul față de intenția autorităților din municipiul Bistrița de a pune în discuție o variantă de construire a centurii ocolitoare a orașului care încalcă legislația în materie de construcții, conform deciziei irevocabile a unei instanțe de judecată (Decizia 3905/2011 a Curții de Apel Cluj) și totodată afectează grav mediul înconjurător prin executarea de defrișări în Pădurea Codrișor.

Greenpeace România susține efortul locuitorilor municipiului Bistrița de a proteja Pădurea Codrișor, cu atât mai mult cu cât atât suprafața acoperită cu păduri, cât și cea a zonelor verzi urbane din țara noastră se situează mult sub media Uniunii Europene și a standardelor Organizației Mondiale a Sănătații, care recomandă o suprafață de 50 mp pe locuitor.

Doina Danciu, coordonator de campanii Greenpeace România, adaugă: „Dezvoltarea infrastructurii rutiere, inclusiv construirea de centuri ocolitoare menite să descongestioneze traficul urban este binevenită, dar aceasta trebuie făcută cu respectarea legislației în domeniul mediului și al construcțiilor, inclusiv prin evaluarea corectă a impactului de mediu. Subliniem că în acest an, Greenpeace România a făcut plângeri la Comisia Europeană vizând nerespectarea de către România a legislației comunitare de mediu (încălcarea Directivelor Uniunii Europene vizând Păsările și Habitatele) în cazul unor lucrări de infrastructură rutieră și turistică, pentru care țara noastră riscă sancțiuni.”

Subiecte