De Ziua Mediului Greenpeace cere deputaților să nu distrugă Roșia Montană – o lege periculoasă este încă pe agendă

Comunicat de presă - iunie 4, 2014
Greenpeace salută respingerea legii speciale pentru proiectul minier de la Roșia Montană, însă avertizează că pe agenda deputaților există încă o propunere periculoasă de modificare a legii minelor, care ar facilita deschiderea de noi exploatări miniere, inclusiv pe cea de la Roșia Montană.

București 5 iunie - Greenpeace avertizează că respingerea proiectului de lege dedicată companiei Roșia Montană Gold Corporation (RMGC) nu înseamnă că exploatarea minieră nu ar putea începe, deoarece pe agenda deputaților aflându-se și proiectul de modificare a legii minelor care, odată aprobat, ar putea însemna același lucru – condamnarea Roșiei Montane.

De Ziua Mediului, Greenpeace a ridicat de la sol în Piața Constituției un balon cu aer cald,  inscripționat cu mesajul „Nu distrugeți Roșia Montană!”, afișând de asemenea și bannere cu mesajul:  „Stop legilor miniere abuzive”. Prin această acțiune, Greenpeace salută respingerea legii speciale pentru Roşia Montană, dar în același timp atenționează că această respingere trebuie privită cu precauţie, solicitând deputaților să respingă și proiectul de modificare a Legii minelor, propus în 2009 și care presupune, odata cu clasificarea obiectivelor miniere ca fiind de utilitate publică, și: exproprierea abuzivă, scoaterea unor suprafețe indiferent cât de mari din fondul forestier și din circuitul agricol, precum și strămutarea monumentelor naturale și a speciilor protejate din perimetrele vizate pentru minerit[1]. Acest proiect se află încă pe ordinea de zi a Camerei Deputaților, având raport de respingere din partea Comisiei pentru Industrii.  

Alexandru Riza, coordonator de campanii în cadrul Greenpeace, declară: „Pentru a înlătura orice îndoială în ceea ce privește începerea exploatării miniere la Roșia Montană, domnii deputați trebuie să respingă și inițiativa legislativă propusă în aprilie 2009 pentru modificarea Legii minelor, inițiativă care, de asemenea, cuprinde prevederi abuzive cu privire la drepturile omului și patrimoniul național, și care ar favoriza începerea și a altor proiecte miniere, nu numai al celui de la Roșia Montană.”

Proiectul de modificare a Legii minelor, nr 85/2003, odată adoptat, va facilita în mod abuziv deschiderea de noi exploatări miniere, inclusiv a celei de la Roșia Montană. Odată devenite obiective de utilitate publică, exploatările miniere vor putea fi demarate mult mai rapid, acordându-se puțină considerație aspectelor legate de distrugerea patrimoniului natural, cultural, a terenurilor agricole ori a pădurilor.

Compania cu acționariat majoritar canadian, Roșia Montană Gold Corporation, dorește să deschidă o uriașă mină de aur folosind cianura în tehnologia de extracție - la Roșia Montană, o localitate din Transilvania. O comună, patru munți, biserici și cimitire, împreună cu întreg centrul istoric și ruinele cetății Alburnus Maior și vestigiile romane ar urma să cadă pradă cianurii în decurs de 15-17 ani. După încheierea proiectului, zona va rămâne distrusă și lipsită de orice fel de perspective.

215 de milioane de tone de minereu ar urma să fie procesate de mai multe sute de mii de tone de cianură. Ca produs rezidual al exploatării, 215 milioane m3 de apă, minereu, nămol și cianuri vor fi generate și stocate într-o vale protejată de un baraj înalt de 185 de metri. Iazul de decantare ar acoperi aproximativ 200 de hectare, iar proiectul nu prevede nici un plan pentru izolarea acestuia la bază. Acest lucru înseamnă că materialul din interiorul barajului va polua nu doar aerul, ci și apele subterane și, ulterior, pe cele de suprafață.

În prezent Republica Cehă, Ungaria și Germania au interzis deja mineritul cu cianură și aproximativ 15.000 de români au scris deputaților să nu aprobe proiectul de lege pentru începerea exploatării la Roșia Montană.[1] http://www.cdep.ro/caseta/2009/11/04/pl09549_se.pdf

Note:

Dintre modificările propuse pentru legea minelor (85/2003):

      – se declară de utilitate publică lucrările miniere pentru exploatarea substanțelor minerale utile, care se   execută în baza unei licențe de exploatare.

-       Pentru acestea, statul român este expropriator, prin titularii licențelor de exploatare, operatori economici;

-       Procedura de expropriere a imobilelor pe care urmează a se executa lucrările miniere și suma globală evaluată a despăgubirilor se aprobă prin Hotărâre de Guvern;

-       Scoaterea definitivă din fondul forestier național a terenurilor prevăzute la art  și  se exceptează de la prevederile din Codul Silvic, indiferent de suprafață;

-       Prin derogare de la prevederile alin.(2) și (3) ale art. 92 din Legea Fondului Funciar nr 18/1991, (…) Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite autorizația de scoatere a terenului din circuitul agricol, la solicitarea persoanei care deține licență pentru activități miniere, după obținerea avizelor de la toate celelalte autorități în conformitate cu prevederile legii. Avizele se emit de autoritățile relevante, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării ANCPI.

-       Dacă nu se efectuează descărcarea de sarcină arheologică și/sau nu se declasifică zonele de interes, este necesară adoptarea unei Hotărâri de Guvern;

-       Autoritățile competente au la dispoziție 30 de zile pentru a emite avizele necesare strămutării monumentelor naturale și a speciilor protejate – cu condiția ca în cazul monumentelor, strămutarea să nu afecteze integritatea acestora;

Subiecte