Comisia europeană propune ținte slabe de energie regenerabilă pentru 2030

Comunicat de presă - ianuarie 22, 2014
Guvernele europene vor lua o decizie privind obiectivele climatice pentru 2030 la summitul din martie.

22 ianuarie 2014 Cărbune și eoliene

Cărbune și eoliene © Greenpeace

Bruxelles, 22 ianuarie 2014 - Comisia Europeană a lansat un pachet dezamăgitor de propuneri privind politicile pentru schimbări climatice și energie ale Uniunii Europene până în 2030, a declarat Greenpeace. Guvernele Uniunii trebuie acum să corecteze erorile din aceste propuneri.

În ce privește propunerile, Directorul Greenpeace European Unit, Mahi Sideridou, a declarat: ”Reducerile de ianuarie sunt în toi și aparent, companiile de energie ale Europei au reușit să obțină un târg avantajos. Planul Comisiei pentru 2030 este o tranzacție care nu susține industria în plină expansiune a surselor regenerabile de energie. Cetățenii europeni vor plăti prețul acestei tranzacții: mai puține slujbe în domeniul industriei verzi, o dependență mai mare de industria scumpă a combustibililor fosili și vieți mai scurte din cauza poluării. Doar o reglementare clară și obiective credibile privind sursele de energie, însoțit de un obiectiv ambițios de scădere a amprentei de carbon, pot schimba cu adevărat sistemul energetic al Uniunii Europene. Guvernele Uniunii trebuie să arate acum că au coloană vertebrală și să apere clima prin stimularea producerii de energie curată.”

Obiectivele pentru energiile regenerabile intră în faza de încetinire

Comisia a propus un obiectiv obligatoriu Uniunii Europene de a crește ponderea de obținere a energiei din resurse regenerabile cu cel puțin 27% până în 2030.

Resursele regenerabile au potențialul de a furniza aproape jumătate din necesarul de energie la Europei până în 2030[1]. Obiectivul de a furniza doar 27% ar slăbi capacitatea Europei de a transforma sistemul său energetic. Ar avea un impact limitat asupra dependenței Europei de importurile de combustibili fosili[2] și ar lăsa europenii și întreprinderile expuse la volatilitatea prețurilor la energie.

Obiectivul pentru emisiile de carbon: 40 sau 33%?

Comisia a propus ca obiectiv obligatoriu Uniunii Europene să reducă emisiile de carbon cu 40% (exclusiv offsets[3]) până în 2030, comparativ cu nivelul din 1990.

Acest obiectiv este insuficient pentru ca UE să contribuie în mod corect la reducerea emisiilor de carbon necesară pentru a menține încălzirea globală la un nivel de siguranță. De asemenea, un obiectiv de 40% ar eșua în revigorarea pieței de carbon aflată în dificultate. Cercetările arată că, în situația în care piața de carbon nu va fi redresată, aceasta va diminua cu 7 procente rezultatele stabilite pentru 2030, ceea ce înseamnă că obiectivul de 40% ar putea fi de fapt  doar 33%[4].

Piața de carbon EU-ETS - Nicio soluție permanentă deocamdată          

Propunerea legislativă a Comisiei recomandă crearea unei rezerve de stabilizare a certificatelor de emisii de carbon, din 2021. Certificatele ar urma să fie scoase de pe piața de carbon progresiv de-a lungul perioadei de comercializare, în funcție de volumul existent în sistem.

Rezerva de stabilizare ar retrage din sistem numai o parte din surplusul de două miliarde de certificate și nu ar face acest lucru îndeajuns de rapid încât să aibă un impact semnificativ asupra prețului emisiilor. Pe lângă aceasta, nu este nicio garanție că permisele excedentare nu vor intra din nou pe piață în viitor. Doar anularea permanentă a surplusului de certificate de emisii de carbon, împreună cu stabilirea de obiective stricte pentru 2030 pot face piața de carbon să stimuleze investițiile verzi.

Miniștrii europeni de energie și mediu sunt pe punctul de a discuta propunerile Comisiei pe 3 și 4 martie. Pe data de 21-22 martie, șefii de state și guverne vor organiza un summit dedicat Uniunii Europene care vizează ajungerea la un acord. Comisia este asteptată să emită o propunere legislativă obligatorie în a doua jumătate a anului 2014.

Greenpeace susține necesitatea unei reglementări obligatorii pentru UE pentru 2030 ce are drept scop reducerea emisiilor domestice cu cel puțin 55%, un obiectiv obligatoriu de creștere a ponderii energiilor regenerabile la 45% și un obiectiv obligatoriu de eficiență energetică 40%.


[1] CDC Climat Research, October 2013

[2] International Energy Agency, 24 May 2012, Europe’s oil bill set to reach USD500 billion in 2012

[3] Offsets pot fi definite ca titluri de emisii obținute în urma unor investiții realizate în alte zone geografice, pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, echivalente certificatelor de emisii din cadrul sistemului European EU-ETS și utilizabile în acest sistem. Pentru detalii despre sistemul EU-ETS, vizitează website-ul Comisiei Europene

[4] Ecofys report, 11 June 2013