ข้อมูลล่าสุด

 

ช้างของคาราวานช้างนำโดยกรีนพีซอาบน้ำเพื่อเตรียมเดินรณรงค์กับกับประชาชนในชุมชน

ภาพ | กันยายน 20, 2552 ที่ 6:00

ช้างของคาราวานช้างนำโดยกรีนพีซอาบน้ำเพื่อเตรียมเดินรณรงค์กับกับประชาชนในชุมชน ข้าราชการท้องถิ่น และกลุ่มประชาสังคม ในฉะเชิงเทรา กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “39 วันมหัศจรรย์รักษ์ลุ่มน้ำบางปะกง เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน” ของจังหวัด...

ช้างและควาญช้างกินอาหารเช้า เพื่อเตรียมเดินรณรงค์กับกับประชาชนในชุมชน

ภาพ | กันยายน 20, 2552 ที่ 6:00

ช้างและควาญช้างกินอาหารเช้า เพื่อเตรียมเดินรณรงค์กับกับประชาชนในชุมชน ข้าราชการท้องถิ่น และกลุ่มประชาสังคม ในฉะเชิงเทรา กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “39 วันมหัศจรรย์รักษ์ลุ่มน้ำบางปะกง เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน” ของจังหวัด ลุ่มน้ำบางปะกงให้...

คาราวานช้างนำโดยกรีนพีซ เดินรณรงค์กับประชาชนในชุมชน

ภาพ | กันยายน 20, 2552 ที่ 6:00

คาราวานช้างนำโดยกรีนพีซ เดินรณรงค์กับประชาชนในชุมชน ข้าราชการท้องถิ่น และกลุ่มประชาสังคม ในฉะเชิงเทรา กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “39 วันมหัศจรรย์รักษ์ลุ่มน้ำบางปะกง เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน” ของจังหวัด ลุ่มน้ำบางปะกงให้น้ำในการชลประทาน...

อาสาสมัครกรีนพีซ ช้าง และควาญช้างของคาราวานช้างนำโดยกรีนพีซ

ภาพ | กันยายน 20, 2552 ที่ 6:00

อาสาสมัครกรีนพีซ ช้าง และควาญช้างของคาราวานช้างนำโดยกรีนพีซ เตรียมเดินรณรงค์กับประชาชนในชุมชน ข้าราชการท้องถิ่น และกลุ่มประชาสังคม ในฉะเชิงเทรา กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “39 วันมหัศจรรย์รักษ์ลุ่มน้ำบางปะกง เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน”...

ช้างและควาญช้างของคาราวานช้างนำโดยกรีนพีซ

ภาพ | กันยายน 20, 2552 ที่ 6:00

ช้างและควาญช้างของคาราวานช้างนำโดยกรีนพีซ เตรียมเดินรณรงค์กับประชาชนในชุมชน ข้าราชการท้องถิ่น และกลุ่มประชาสังคม ในฉะเชิงเทรา กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “39 วันมหัศจรรย์รักษ์ลุ่มน้ำบางปะกง เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน” ของจังหวัด...

1106 - 1110 ของ 2720 ผล