ข้อมูลล่าสุด

 

เด็กนักเรียนในท้องถิ่นทักทายช้าง 5 เชือกจาก

ภาพ | กันยายน 15, 2552 ที่ 6:00

เด็กนักเรียนในท้องถิ่นทักทายช้าง 5 เชือกจาก โครงการ "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" ที่นำโดยกรีนพีซ ณ วัดซำผักแพว จังหวัดสระบุรี 150 กิโลเมตรทางเหนือของกรุงเทพฯ "เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง" หรือการเดินเพื่อการเปลี่ยนแปลงโดยประชาชนแล...

เด็กๆ ตื่นตะลึงขณะมองช้างเอเชียอ้าปากในระหว่างการพูดเรื่อง

ภาพ | กันยายน 15, 2552 ที่ 6:00

เด็กๆ ตื่นตะลึงขณะมองช้างเอเชียอ้าปากในระหว่างการพูดเรื่อง "คน-ช้าง-ป่า" ต่อเด็กนักเรียน ที่จัดโดยกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย (TERF) ณ วัดซำผักแพว จังหวัดสระบุรี 150 กิโลเมตรทางเหนือของกรุงเทพฯ การพูดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการให้การศึกษาเพื่อส่งเสริ...

เด็กๆ ตื่นตะลึงขณะมองช้างเอเชียอ้าปาก ในระหว่างการพูดเรื่อง

ภาพ | กันยายน 15, 2552 ที่ 6:00

เด็กๆ ตื่นตะลึงขณะมองช้างเอเชียอ้าปาก ในระหว่างการพูดเรื่อง "คน-ช้าง-ป่า" ต่อเด็กนักเรียน ที่จัดโดยกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย (TERF) ณ วัดซำผักแพว จังหวัดสระบุรี 150 กิโลเมตรทางเหนือของกรุงเทพฯ การพูดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการให้การศึกษาเพื่อส่งเสร...

เดินกับช้าง !

รายการบล็อก จาก กรีนพีซ ประเทศไทย | กันยายน 14, 2552 (0 comments)

13 กันยายน 2552 ฉันเคยเดินเพื่อกิจกรรมเพื่อสังคมหลายครั้งในอดีต ฉันได้รับแรงบันดาลใจจากกลุ่มสัมพันธมิตร นาร์มาดา บาเชา แอนโดลาน จึงร่วมเดินรณรงค์กับประชาชนจากหุบเขานาร์มาดาในอินเดีย ที่คัดค้านการสร้างเขื่อนซาร์ดาร์ ซาโรวาร์...

..8..... คือ ระยะทางทั้งหมดที่เราเดินกับช้างในวันนี้

รายการบล็อก จาก กรีนพีซ ประเทศไทย | กันยายน 14, 2552 1 ความคิดเห็น

13 กันยายน 2552 เลข 8 คือ ตัวกลมๆ 2 ตัวที่วางซ้อนกัน ที่ถ้าเป็นตัวเลขแสดงวินาทีหรือจำนวนคนคงดูจะไม่ได้มากมายเท่าไหร่ และคงไม่ได้น่าตกใจเท่ากับตอนที่รู้ว่ามันคือระยะทางทั้งหมดที่เราเดินในวันนี้ เลข 8 ของเราในวันนี้ มันคือหน่วยของกิโลเ...

1116 - 1120 ของ 2687 ผล