“HEART for the Ocean : บอกรักทะเล บอกเลิกพลาสติก”

เลิกกันได้มั้ย เลิกใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เพื่อทะเลของเรา

วาเลนไทน์นี้ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชวนคุณมาบอกรักทะเล บอกเลิกพลาสติก ในงาน “HEART for the Ocean : บอกรักทะเล บอกเลิกพลาสติก” นิทรรศการศิลปะจากขยะพลาสติกที่สะท้อนถึงปัญหาพลาสติกในท้องทะเลไทยของเรา เพื่อให้ทุกคนตระหนักและตื่นตัวถึงปัญหาพลาสติกที่ส่งผลต่อท้องทะเล และร่วมกันลดใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ระหว่างวันอังคารที่ 14 - อาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่ 

ข้อมูลล่าสุด

 

กรีนพีซหนุนรถจี๊ปนีย์ฟิลิปปินส์เป็นพาหนะสีเขียว

เรื่องราว | กรกฎาคม 5, 2550 ที่ 5:00

รถโดยสารสาธารณะ “จี๊ปนีย์” หนึ่งในสัญลักษณ์ของประเทศฟิลิปปินส์กำลังมุ่งสู่การเป็นยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รถจี๊ปนีย์ไฟฟ้าปลอดเชื้อเพลิงฟอสซิล หรือ อี-จี๊ปนีย์ ของกรีนพีซ 2 คัน ออกวิ่งทดลองเครื่องไปบนถนนอันจอแจในเมืองมากาติ จุดศูนย์กลางทาง...

กรีนพีซได้รับเชิญจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ภาพ | กรกฎาคม 4, 2550 ที่ 6:00

กรีนพีซได้รับเชิญจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เพื่อบรรยายเรื่องภาวะโลกร้อน และแสดงรถสาธิตการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2550

กรีนพีซได้รับเชิญจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ภาพ | กรกฎาคม 4, 2550 ที่ 6:00

กรีนพีซได้รับเชิญจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เพื่อบรรยายเรื่องภาวะโลกร้อน และแสดงรถสาธิตการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2550

กรีนพีซได้รับเชิญจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ภาพ | กรกฎาคม 4, 2550 ที่ 6:00

กรีนพีซได้รับเชิญจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เพื่อบรรยายเรื่องภาวะโลกร้อน และแสดงรถสาธิตการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2550

กลุ่มเยาวชน Solar Generation จากโรงเรียนราชวินิต

ภาพ | มิถุนายน 28, 2550 ที่ 6:00

กลุ่มเยาวชน Solar Generation จากโรงเรียนราชวินิต บางแก้ว ร่วมกิจกรรมค่ายลูกเลือ-เนตรนารี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการใช้พลังงานหมุนเวียน ณ ค่ายลูกเสือริมขอบฟ้า จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 28...

กลุ่มเยาวชน Solar Generation จากโรงเรียนราชวินิต

ภาพ | มิถุนายน 28, 2550 ที่ 6:00

กลุ่มเยาวชน Solar Generation จากโรงเรียนราชวินิต บางแก้ว ร่วมกิจกรรมค่ายลูกเลือ-เนตรนารี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการใช้พลังงานหมุนเวียน ณ ค่ายลูกเสือริมขอบฟ้า จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 28...

Solar Gen ราชวินิตบางแก้ว ร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่องราว | มิถุนายน 28, 2550 ที่ 5:00

กลุ่มเยาวชน Solar Generation จากโรงเรียนราชวินิต บางแก้ว ร่วมกิจกรรมค่ายลูกเลือ-เนตรนารี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการใช้พลังงานหมุนเวียน ณ ค่ายลูกเสือริมขอบฟ้า จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 28...

เจริญ วัดอักษร นักต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อม

ภาพ | มิถุนายน 21, 2550 ที่ 17:42

เจริญ วัดอักษร นักต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อม แห่งบ่อนอก ประจวบคีรีขันธ์

ชุมชนต่อต้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอ...

ภาพ | มิถุนายน 21, 2550 ที่ 6:00

ชุมชนต่อต้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบการจากไปของเจริญ วัดอักษร ผู้นำชุมชน โดยนำรูปหล่อสัมฤทธิ์ไปติดตั้ง ณ บริเวณวัดสี่แยกบ่อนอกในวันที่ 21 มิถุนายน 2550 (ภาพ : กรีนพีซ/ชัยเลนดรา)

2261 - 2270 ของ 3028 ผล