2 ผลลัพธ์
 

อยู่กับสารพิษทุกวันที่มาบตาพุด

รายการบล็อก จาก ธารา บัวคำศรี | พฤษภาคม 7, 2555

อุบัติภัยอุตสาหกรรมที่มาบตาพุดซึ่งเป็นที่รวมของนิคมอุตสาหกรรมขนาดยักษ์หลายแห่งไม่ใช่เรื่องใหม่ ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมาของการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย Google แผนที่ - ©2012 Google  เหตุโรงงานผลิตยางสังเคราะห์...

อุทกภัย การรั่วไหลของสารเคมี อีกประเด็นที่ต้องระวัง

รายการบล็อก จาก พลาย ภิรมย์ | ตุลาคม 14, 2554

เหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้ถือว่าเป็นความเสียหายครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศ คงโทษใครไม่ได้นอกจากมนุษย์เรานี่เองที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และกิกรรมต่างๆ ที่ทำลายความสมดุลของระบบนิเวศ แต่ตอนนี้ขอให้กำลังใจทุกหน่วยงานในการทำ...

1 - 2 ของ 2 ผล