2 ผลลัพธ์
 

ในสวน

หน้า | มีนาคม 24, 2553 ที่ 14:08

ความเขียวขจีแม้เพียงเล็กน้อยบนโลกของเราช่วยทำให้อากาศสะอาด ทำให้มีออกซิเจนมากขึ้น ช่วยป้องกันการกัดเซาะของหน้าดิน และช่วยทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น แม้ว่าคุณจะมีเนื้อที่เล็กน้อยในบ้านของคุณ การป้องกันและส่งเสริมให้พื้นที่นั้นมีความหลากหลาย...

ต้นไม้

หน้า | มกราคม 23, 2552 ที่ 13:33

นักวิทยาศาสตร์ใส่ยีนส์ต่างด้าวเข้าสู่ต้นไม้ ในวิธีเดียวกับที่พวกเขาตัดต่อพันธุกรรมพืชผลทางการเกษตร เพื่อทำให้สามารถต้านทานยากำจัดวัชพืชหรือแมลง

1 - 2 ของ 2 ผล