3 ผลลัพธ์
 

เริ่มทำปุ๋ยหมัก

หน้า | มีนาคม 24, 2553 ที่ 10:21

ในประเทศไทยครัวเรือนมะเศษผักอาหารผลไม้ (ขยะเปียก) วันละ 20 ตัน (50% ของขยะทั้งหมด) ซึ่งสามารถทำเป็นปุ๋ยหมักได้ การเริ่มกองทำปุ๋ยหมักในสนามหลังบ้านของคุณเป็นวิธีการที่ดีที่จะช่วยเหลือสิ่งแวดล้อม

ในสวน

หน้า | มีนาคม 24, 2553 ที่ 14:08

ความเขียวขจีแม้เพียงเล็กน้อยบนโลกของเราช่วยทำให้อากาศสะอาด ทำให้มีออกซิเจนมากขึ้น ช่วยป้องกันการกัดเซาะของหน้าดิน และช่วยทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น แม้ว่าคุณจะมีเนื้อที่เล็กน้อยในบ้านของคุณ การป้องกันและส่งเสริมให้พื้นที่นั้นมีความหลากหลาย...

1 - 3 ของ 3 ผล