30 ผลลัพธ์
 

น้ำในแก้วใบไหนปนเปื้อนสารพิษ ?

หน้า | กรกฎาคม 17, 2554 ที่ 10:07

ข้อเท็จจริง 4 ข้อ ในหลายแง่มุม ของแม่น้ำเจ้าพระยา

หน้า | พฤษภาคม 18, 2552 ที่ 11:10

แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำที่สำคัญของประเทศไทย นับตั้งแต่ต้นแม่น้ำตลอดเส้นทางรวม 2,925 กิโลเมตร สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน สามารถหล่อเลี้ยงพื้นเกษตรรวมประมาณ 117,500 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของประชากรครึ่งหนึ่งของประเทศ นอกจากนี้แม่น้ำสายนี...

กรณีศึกษาสารพิษปนเปื้อนในแหล่งน้ำบริเวณตำบลบางปูจังหวัดสมุทรปราการ

สิ่งพิมพ์ | สิงหาคม 1, 2551 ที่ 5:00

หน่วยศึกษาและเฝ้าระวังมลพิษทางน้ำ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์การปนเปื้อนสารพิษในแหล่งน้ำ สืบหาหลักฐานแหล่งกำเนิดมลพิษ และ ศึกษาผลกระทบจากมลพิษทางน้ำในพื้นที่ชุมชนบางแห่งในแหล่งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีอันตราย ...

ดับกระหายคลายร้อนด้วยน้ำ … หรือถ่านหิน?

รายการบล็อก จาก รัตนศิริ กิตติก้องนภางค์ | เมษายน 11, 2557

ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นภูมิปัญญาไทยอันล้ำค่าอย่างหนึ่งในการดับร้อนในช่วงเดือนเมษายนที่อุณหภูมิทะยานขึ้นสูงกว่าเดือนไหนๆ น้ำเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ ดังเช่นภาพของโอเอซิสท่ามกลางผืนทะเลทรายอันแห้งแล้ง ไม่ใช่ทุกประเทศ...

สุขภาพ อาหาร และ น้ำ

| มกราคม 20, 2552 ที่ 12:12

พายเรือเพื่อเจ้าพระยาปลอดมลพิษ วันที่ 4 สิงห์บุรี-อ่างทอง

หน้า | พฤษภาคม 25, 2552 ที่ 21:32

เข้าวันที่ 4 ที่สิงห์บุรี ตามลำน้ำพบยอดักจับสัตว์น้ำ และกระชังเลี้ยงปลาเป็นระยะ มีชาวบ้านตกปลา สิงห์บุรีมีโรงงานมาก ผักตบชวาไม่มากนัก ที่สิงห์บุรีเรือแคนู 1 ลำรั่ว ต้องจอดซ่อม ตอนบ่ายถึงอ่างทอง สวยงาม มีวัดประมาณ 8 วัด มีสภาพเจริญกว่าที่สิงห์บ...

1 - 10 ของ 30 ผล

ผลลัพธ์ต่อหน้า
10 | 20 | 50