5 ผลลัพธ์
 

ยุทธศาสตร์พลังงานชุมชนภาคใต้และการเสวนา

รายการบล็อก จาก วีรากานต์ เก่งกาจ | มิถุนายน 28, 2554

" อนาคตพลังงานชุมชนภาคใต้ : นโยบายและเครือข่ายความร่วมมือ " งานมหกรรมพลังงานภาคใต้ ครั้งที่2 "พลังงานชุมชนภาคใต้ พอได้แหละ" ณ มหาวิทยาลัยทักษิน วิทยาเขตพัทลุง 24-25 มิถุนายน 2554   รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล ...

1 - 5 ของ 5 ผล