พบผลลัพธ์ 1
 

หนังสือจด “เริ่มที่เรา...ปฏิวัติพลังงาน” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

รายการบล็อก จาก วีรกานต์ เก่งกาจ | มกราคม 13, 2555

“เมื่อกล่าวถึงวรรณคดีไทย เรามักคิดถึงเรื่องราวในอดีตที่หล่อหลอมคนไทยในด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา และความเชื่อต่างๆ มีตัวละครมากมายที่น่าจดจำและเป็นอยู่ในหัวใจของเราทุกคนมาช้านาน  เมื่อตัวละครไทยคือตัวชูโรงความเป็นไทย...