พบผลลัพธ์ 1
 

หน่วยวิทยาศาสตร์กรีนพีซ

หน้า | มกราคม 13, 2553 ที่ 16:26

วิทยาศาสตร์สำคัญยิ่งต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อม ปัญหาระดับโลกหลายอย่างที่เราประสบอยู่ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดลงของก๊าซโอโซน และ การแพร่ขยายของสารเคมีที่รบกวนฮอร์โมน สามารถตรวจพบและเข้าใจได้ผ่านทางวิทยาศาสตร์