พบผลลัพธ์ 1
 

โหวตเพื่อสิ่งแวดล้อม

รายการบล็อก จาก กรีนพีซ | มิถุนายน 14, 2554 1 ความคิดเห็น

การเลือกตั้งเป็นกระบวนการประชาธิปไตยทางอ้อมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกตัวแทนเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมือง ยุทธศาสตร์ การพัฒนาแบบตลาดเสรี และ อุตสาหกรรมนิยม ของไทยและทั่วโลก นำมาสู่วิกฤติการณ์สิ่งแวดล้อม ที่เราต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบั...