2 ผลลัพธ์
 

Food for Thought

วีดีโอ | เมษายน 22, 2554 ที่ 18:06

25 ปีหลังจากเกิดหายนะนิวเคลียร์เชอร์โนบิล, ชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นยังคงเสี่ยง!!! ต่อกัมมันตรังสี เพราะต้องบริโภคอาหารและนมที่มีการปนเปื้อน

Fallout - 25 years after Chernobyl

วีดีโอ | เมษายน 21, 2554 ที่ 10:30

ในหมู่บ้านห่างไกลของประเทศยูเครน, อาหารที่ปนเปื้อนกัมมันตรังสีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน โดยมีไม่มีทางเลือกอื่น

1 - 2 ของ 2 ผล