พบผลลัพธ์ 1
 

ส่วนผสมพื้นฐานสำหรับทำความสะอาดบ้านอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หน้า | มีนาคม 23, 2553 ที่ 13:55

จนถึงปัจจุบัน อุตสาหกรรมเป็นแหล่งมลพิษของสารเคมีมีพิษอันตรายร้ายแรงแหล่งใหญ่ที่สุด แต่พวกเราหลายคนก็เป็นผู้ทำให้เกิดมลพิษโดยการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ใช้สารเคมีในสวน และพลังงานที่เราบริโภค