พบผลลัพธ์ 1
 

เริ่มทำปุ๋ยหมัก

หน้า | มีนาคม 24, 2553 ที่ 10:21

ในประเทศไทยครัวเรือนมะเศษผักอาหารผลไม้ (ขยะเปียก) วันละ 20 ตัน (50% ของขยะทั้งหมด) ซึ่งสามารถทำเป็นปุ๋ยหมักได้ การเริ่มกองทำปุ๋ยหมักในสนามหลังบ้านของคุณเป็นวิธีการที่ดีที่จะช่วยเหลือสิ่งแวดล้อม