พบผลลัพธ์ 1
 

ในสวน

หน้า | มีนาคม 24, 2553 ที่ 14:08

ความเขียวขจีแม้เพียงเล็กน้อยบนโลกของเราช่วยทำให้อากาศสะอาด ทำให้มีออกซิเจนมากขึ้น ช่วยป้องกันการกัดเซาะของหน้าดิน และช่วยทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น แม้ว่าคุณจะมีเนื้อที่เล็กน้อยในบ้านของคุณ การป้องกันและส่งเสริมให้พื้นที่นั้นมีความหลากหลาย...