พบผลลัพธ์ 1
 

สิทธิบัตรเหนือชีวิต

หน้า | มกราคม 23, 2552 ที่ 14:10

ความหลากหลายทางชีวภาพกำลังตกอยู่ในอันตรายของการครอบครองของเอกชน ในนามของ "สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา" โดยออกสิทธิบัตรให้กับพืช สัตว์ ยีนส์ และ ส่วนย่อยของดีเอ็นเอ