พบผลลัพธ์ 1
 

สิทธิบัตรเหนือชีวิต

หน้า | มกราคม 22, 2552 ที่ 19:10

ความหลากหลายทางชีวภาพกำลังตกอยู่ในอันตรายของการครอบครองของเอกชน ในนามของ "สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา" โดยออกสิทธิบัตรให้กับพืช สัตว์ ยีนส์ และ ส่วนย่อยของดีเอ็นเอ