2 ผลลัพธ์
 

พลูโตเนียม

หน้า | มีนาคม 31, 2551 ที่ 9:43

พลูโตเนียมถูกค้นพบในสหรัฐอเมริกาในพ.ศ. 2484 เมื่อนักวิทยาศาสตร์ทำให้ยูเรเนียมสัมผัสกับรังสีของอนุภาคนิวตรอนในห้องทดลอง สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และเพิ่งเกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระเบิดปรมาณูลูกแรกของสหรัฐได้ระเิบิดขึ้นในพ.ศ. 2488 ณ...

1 - 2 ของ 2 ผล