พบผลลัพธ์ 1
 

ชัยชนะของกรีนพีซ

หน้า | มกราคม 12, 2553 ที่ 20:32

กรีนพีซได้ช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมในด้านบวกโดยตรง ในโลก และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้