พบผลลัพธ์ 1
 

ชัยชนะของกรีนพีซ

หน้า | มกราคม 13, 2553 ที่ 15:32

กรีนพีซได้ช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมในด้านบวกโดยตรง ในโลก และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้